Ordliste

Medisinsk ordliste - q

Q-takk
Q-takken
Q-takkene
Q-takker
et utslag i hjertediagrammet, "negativ" Q-takk kan være et tegn på gjennomgått hjerteinfarkt
QCT
kvantitativ CT. En metode for måling av beintetthet.
QT intervall
QT intervallet
Avstanden mellom Q- og T-takk i EKG - måles i millisekunder. Utgjør depolariseringsfasen i hjertets ledningssystem - og sammenfaller med hjertemuskelens sammentrekning.