Ordliste

Medisinsk ordliste - z

zoonose
zoonosen
zoonosene
zoonoser
dyresykdom som kan smitte over på menneske