Psykisk egenpleie

Psykisk helse

Ønsker å oppnå filter-utseende

I dag er bruken av ulike bilderedigeringsverktøy og filter utbredt. Stadig flere oppsøker kirurger med ønske om å se ut som redigerte versjoner av seg selv, men bildene de presenterer viser ofte et utseende som er uoppnåelig.
Psykisk helse

Selvhjelpskurs for psykiske lidelser

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og helsenettsiden NHI.no kan nå tilby gratis selvhjelpskurs for pasienter som ønsker behandling for søvnvansker, sosial angst, panikkangst eller depresjon.
Psykisk helse

Psykiske lidelser: Hjelper flere med å hjelpe seg selv

Psykolog Magnus Nordmo har laget ti selvhjelpskurs i behandlingsformen kognitiv terapi, for lidelser som depresjon, panikkangst, sosial angst og søvnvansker. Disse kursene er gratis og tilgjengelig for alle. - Det handler om å få fram egenkraften, sier Nordmo.
Psykisk helse

Langvarige søvnvansker - selvhjelpskurs

Kognitiv terapi er effektiv behandling ved langvarige søvnvansker. Her kan du ta et gratis selvhjelpskurs som er utviklet av psykolog Magnus Nordmo.
Psykisk helse

Depresjon - selvhjelpskurs

Kognitiv terapi er effektiv behandling ved depresjon. Her kan du ta et gratis selvhjelpskurs som er utviklet av psykolog Magnus Nordmo.
Psykisk helse

Sosial angst - selvhjelpskurs

Kognitiv terapi er effektiv behandling ved sosial angst. Her kan du ta et gratis selvhjelpskurs som er utviklet av psykolog Magnus Nordmo.
Psykisk helse

Panikkangst - selvhjelpskurs

Kognitiv terapi er effektiv behandling ved panikkangst. Her kan du ta et gratis selvhjelpskurs som er utviklet av psykolog Magnus Nordmo.
Psykisk helse

Kortvarige søvnvansker - selvhjelpskurs

Kognitiv terapi er effektiv behandling ved kortvarige søvnvansker. Her kan du ta et gratis selvhjelpskurs som er utviklet av psykolog Magnus Nordmo.
Psykisk helse

Presentasjonsangst - selvhjelpskurs

Kognitiv terapi er effektiv behandling ved presentasjonsangst. Her kan du ta et gratis selvhjelpskurs som er utviklet av psykolog Magnus Nordmo.
Psykisk helse

Rødming - selvhjelpskurs

Kognitiv terapi er effektiv behandling ved rødming. Her kan du ta et gratis selvhjelpskurs som er utviklet av psykolog Magnus Nordmo.
Psykisk helse

Fobier -selvhjelpskurs

Kognitiv terapi er effektiv behandling ved fobier. Her kan du ta et gratis selvhjelpskurs som er utviklet av psykolog Magnus Nordmo.
Psykisk helse

Helseangst - selvhjelpskurs

Kognitiv terapi er effektiv behandling ved helseangst. Her kan du ta et gratis selvhjelpskurs som er utviklet av psykolog Magnus Nordmo.
Psykisk helse

Flyskrekk - selvhjelpskurs

Kognitiv terapi er effektiv behandling ved flyskrekk. Her kan du ta et gratis selvhjelpskurs som er utviklet av psykolog Magnus Nordmo.
Psykisk helse

Slik kan du snu en dårlig dag

Føler du at verden er i mot deg? En tur i skogen, eller en ukentlig liste over hva du har å være takknemlig for, kan være med på å gjøre livet ditt bedre.
Psykisk helse

Urovekkende mange unge jager etter den perfekte kroppen

- I dag er det jaget etter den definerte kroppen som gjelder. Et ideal få kan nå. Bak står store aktører som tjener penger på unge menneskers misnøye med egen kropp, sier Christine Sundgot-Borgen og Kethe Marie Elgesem Engen. I denne artikkelen gir de  råd om å unngå det uheldige kroppsfokuset.
Psykisk helse

Ibogain

Ibogain er et lengevirkende hallusinogen som av noen anvendes i behandling av opioid-avhengighet og liknende avhengighets-syndromer. Det forekommer naturlig i en rekke av plantene i gravmyrtfamilien.
Psykisk helse

Røykeavvenningsmedisiner

Det finnes sannsynligvis ingen enkelttiltak som er viktigere for å fremme god helse og forebygge alvorlig sykdom enn det å slutte å røyke! Et hjelpemiddel er medisin som demper røykesuget.
Psykisk helse

Tobakkens innhold

De mest kjente stoffene i tobakksrøyk er tjære, karbonmonoksid og nikotin.
Psykisk helse

Designerdop

Ecstasy og GHB er eksempler på designerdop som fremstilles syntetisk gjennom kjemiske reaksjoner.
Psykisk helse

Røykfri på ti dager

Røykfri på ti dager høres kanskje optimistisk og umulig ut. Men det er faktisk mulig å få til – bare du prøver.
Psykisk helse

Røykeslutt og vektøkning

Det er helt normalt å legge på seg litt når du slutter å røyke, men du kan unngå det. Her kan du lese mer om hvorfor - og hvordan.
Psykisk helse

Nikotinerstatningsmidler

Blant de hjelpemidlene som er i utstrakt bruk ved røykeslutt, er såkalte nikotinerstatningsmidler.
Psykisk helse

Hva skjer i kroppen når du slutter å røyke?

Så snart du har stumpet røyken, starter kroppen arbeidet med å reparere skadene. De første effektene kommer allerede etter 20 minutter.
Psykisk helse

Helseskader ved røyking

Hvert år forårsaker bruk av tobakk flere dødsfall enn HIV, narkotika, alkohol, bilulykker, selvmord og mord tilsammen.
Psykisk helse

Forandre røykevaner

Som et ledd i nedtrapping, eller som en forberedelse til å slutte, kan det være stor nytte i å bryte vaner. Det kan gjøre det lettere å slutte og røyke.
Psykisk helse

Cannabis kan forårsake alvorlige lungeskader

Jevnlig røyking av cannabis øker risikoen for en rekke lungeskader. Ved enkelte sykdommer tilsvarer risikoen av å røyke 3-4 cannabissigaretter om dagen samme fare som ved å røyke 20 eller flere vanlige sigaretter om dagen.
Psykisk helse

Ungdom som bruker e-sigaretter utsettes for kreftfremkallende kjemikalier

En ny studie publisert i Pediatrics konkluderer med at e-sigaretter inneholder flere kreftfremkallende stoffer. Forskerne bak studien advarer ungdom mot bruken.
Psykisk helse

Å være pårørende - rus og psykisk sykdom

Som pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer, kan det være godt å finne likesinnede å dele tanker og erfaringer med. Mange lurer også på hvor de kan henvende seg for å få hjelp. Les mer om dette her.
Psykisk helse

Hvorfor bør du slutte å røyke?

Gjentatte eksponeringer for nikotin fører til utvikling av toleranse, en tilstand der stadig høyere doser behøves for å oppnå samme stimulerende effekt.