Nyhetsartikkel

20 minutters pause i naturen er god medisin mot stress

En dose med 20 minutters rolig naturopplevelse, kan være god medisin mot stress. Enda bedre effekt får du om du setter av en halv time til å være i naturen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ved å bruke minst 20 minutter av dagen på å gå eller sitte et sted du føler at du er i kontakt med naturen, vil du redusere kroppens nivå av stresshormon.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Frontiers in Psychology i april 20191.

Målte kortisolnivå i spytt

Deltagerne var 36 byfolk som i en periode på åtte uker ble bedt om å oppsøke naturopplevelser i ti minutter eller mer, minst tre ganger i uken. Kortisolnivå ble målt via spyttprøver som ble tatt før og etter fire av disse turene.

Fra før av er det godt kjent at det å tilbringe tid i naturen reduserer stress, men fram til nå har det vært uklart hvor mye som er nok, hvor ofte man bør bruke denne medisinen, og hva slags naturopplevelser som er gunstige.

Resultatene fra studien viser at 20 minutter var nok til å redusere kortisolnivået (kortisol er et stresshormon) betydelig. Men hvis du brukte litt mer tid - 20 til 30 minutter, ga det enda bedre effekt. Dersom du brukte mer enn en halv time i naturen, hadde det ytterligere stressreduserende effekt, men denne effekten kom i en lavere hastighet.

Les også: Mindre stress hos barn som får stelle hest

Fikk ikke lov til å trene eller bruke telefonen

turmedhund.jpg

En slik medisin kan være en rimelig måte å redusere den negative innvirkningen byliv og innendørs livsstil, med mye skjermtid, har på helsen.

Det var noen begrensninger på hva deltagerne i studien kunne foreta seg på disse turene. Dette var faktorer som man vet kan føre til stress. Blant annet måtte deltagerne være ute i dagslys. De fikk ikke lov til å trene kondisjon, de fikk ikke bruke sosiale medier, internett, eller snakke i telefonen. De fikk heller ikke prate eller lese.

Les også: Slik kan du snu en dårlig dag

Natur som medisin

Det er fra før av kjent at å tilbringe tid i naturen gir store fordeler - deriblant bedre trivsel og mer velvære. Helsepersonell har i endel land begynt å foreskrive natur som medisin: De motiverer pasientene til å ta en pause i naturen.

Forskerne så et klart behov for forskning som spesifiserte hvordan en slik behandling kan gi best mulig effekt på psykisk helse.

Deltagerne i studien valgte selv hvor de ville dra, hvor lenge de skulle være der, og når de dro.

Les også: Syk av stress - intervju med Ingvard Wilhelmsen

Behov for mer forskning

Avslutningsvis skriver forfatterne av studien at det er behov for mer forskning på området for å få et mer robust grunnlag for å foreskrive naturopplevelser som behandling. En av utfordringene er behovet for en stor og variert deltagergruppe, ettersom produksjon av stresshormoner endres med alder, sosioøkonomiske faktorer, og livsstil.

Kilder

Referanser

  1. Hunter MCR, Gillespie BW, Yu-Pu Chen S. Urban Nature Experiences Reduce Stress in the Context of Daily Life Based on Salivary Biomarkers. Frontiers in Psychology 2019. www.frontiersin.org