Nyhetsartikkel

JOMO - gleden av å gi slipp

Har du hørt om JOMO: "Joy of missing out"? En ny forskningsstudie antyder at gleden bak JOMO kan skyldes sosial angst.

Du har sikkert hørt begrepet FOMO – "Fear of missing out". Eller på norsk: Frykten for å gå glipp av noe.

Begrepet blir gjerne brukt i samme åndedrag som overforbruk av sosiale medier.

FOMO er ikke bare forbundet med sosiale medier, men også med lav selvtillit, ensomhet og indre utfordringer.

Men har du hørt om JOMO? Som er det motsatte av FOMO, nemlig gleden over å gå glipp av noe?

Glade og selvbevisste, eller?

Hvem er menneskene som selv mener de kan identifisere seg med dette begrepet - som trives godt i eget selskap?

Det har forskere fra Washington State University undersøkt.

Studien er publisert i Telematics and Informatics Reports.1

Å frivillig gå glipp av sosialt liv er blitt forbundet med en direkte opposisjon til den negative FOMO: at man har en sunn glede av å være alene, koble seg fra av og til og at man liker alenetid. 

Men når forskerne bak denne studien undersøkte dette, fant de derimot ut at det kan være andre grunner som ligger bak JOMO.

De fant ut at sosial angst kan være årsaken bak ønsket om å gå glipp av hendelser og for å unngå sosiale møter.

Med andre ord: Det er ikke slik at flesteparten oppsøker ensomheten på grunn av gleden det medfører, eller at de ønsker en zen-lignenden opplevelse. 

Forskerne fant også litt overraskende ut at JOMO er forbundet med bruk av sosiale medier - og ikke motsatt slik man kanskje kunne tro. 

Noen få fant stor glede i alenetid

For å undersøke dette fenomenet gjennomførte forskerne to forskjellige undersøkelser med rundt 500 deltakere hver.

For å måle JOMO stilte forskerne en rekke spørsmål rundt det å nyte tid alene og koble fra, for eksempel om deltakerne likte tid til å reflektere selv og om de var glade for å se at venner hadde det bra selv om de ikke var sammen med dem.

Forskerne stilte også spørsmål på en slik måte at de kunne vurdere ensomhet, sosial angst, bruk av sosiale medier, personlighetstrekk og livtilfredshet.

I den første undersøkelsen viste resultatene av det var en sterk sammenheng blant de med høy score på JOMO og sosial angst - selv om noen også viste tilfredshet med livet og bruk av sosiale medier. 

Forskerne brukte så disse resultatene for se om de kunne finne en gruppe mennesker som scoret høyt på JOMO, men uten sosial angst. De fant dem, men dette var en liten gruppe - omtrent 10 prosent av deltakerne. 

Kilder

Referanser

  1. Barry C, Smith E. et.al. JOMO: Joy of missing out and its association with social media use, self-perception, and mental health. Telematics and Informatics Reports 2013. www.sciencedirect.com