Informasjon

Å miste en kjær

Opplevelsen av at noen vi er glade i dør, er kanskje det tøffeste og vanskeligste livet har å by på. Det er en port som lukkes, en mulighet som går tapt. Omstendighetene rundt dødsfallet kan være mange, men de kan vi ikke gjøre noe med. Alt vi kan gjøre er å førsøke å karre oss videre i livet – uten vår kjære.

Døden

Døden må vi alle møte før eller senere, og det skremmer oss. En viktig grunn til det er at vi ikke vet hva vi møter. Hva som kommer etter døden, står vi alle fritt til å ha våre egne meninger om, for det dreier seg om tro. Fra et medisinsk synspunkt er det fravær av smerter og bekymringer – en evig søvn.

Hva kan man få med seg fra livet? Det er vel å ha levd et godt liv, samt å bli savnet av de man forlater. Vi samler ikke på år, men på gode opplevelser. Sorgen er kjærlighetens pris. Savnet etter den avdøde er bare et bilde på hvor høyt elsket vedkommende var. Den som har gått bort, lider ikke lenger noen nød, men savnet og smerten har vedkommende overlatt til oss. Å bli savnet og sørget over er kanskje det største beviset på at man har gjort noe riktig her i livet.

Hvordan håndtere sorgen?

Det finnes ingen oppskrift man kan følge for å kvitte seg med sorg. Sorgen er din, du må få håndtere den på din måte - i ditt tempo. Det er viktig å få jobbet seg gjennom sorgen. Noen ganger tillater ikke omstendighetene sorgprosessen, og i andre tilfeller har medisiner sløvet oss slik at vi ikke får tilstrekkelig fokus på sorgprosessen. Tiden leger ikke alle sår, men den lærer oss å leve med sårene. Tiden hjelper oss til å finne nye løsninger i livet, nye måter å angripe problemene vi møter. Du må akseptere dine følelser og lære sorgen å kjenne for å kunne leve med den.

En sorgprosess består av mange følelser, og hvordan vi møter sorgen vil være forskjellig for hver enkelt av oss. Prosessen man må jobbe seg gjennom inneholder kanskje sinne, tristhet og skyldfølelse. Fornektelse og frykt er andre følelser mange møter når de har mistet en kjær. Først når du har blitt bevisst disse følelsene, kan du begynne å jobbe med dem, og til slutt legge brodden av følelsene bak deg.

Del på sorgen, da er den lettere å bære

Fortell andre om din sorg. En god lytter vil forstå at dine følelser bare er uttrykk for den sorgen du føler. Det er godt å få dele minner om den avdøde med andre som kjente ham/henne. Savnet blir litt lettere når man føler at man står sammen i sorgen, og at det er flere som bærer de gode minnene etter den kjære.

Ikke gi opp

Vær tålmodig, sorgen avtar. De aller fleste vil oppleve at sorgen tar lengre tid å legge bak seg enn det man skulle tro. Mange føler sorgen så tungt at de ikke tror de klarer å trekke seg gjennom den, men om man setter én fot foran den andre, så går det fremover. Du blir nok aldri den samme etter en slik opplevelse, men gleden og det gode i livet kan du finne tilbake til.