Nyhetsartikkel

Å være alene og ulykkelig fremskynder aldring mer enn røyking

Ensomhet, dårlig søvnkvalitet og å føle seg ulykkelig har betydelig innvirkning på den biologiske aldringsprosessen.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Aging US i september 20221

En forskergruppe bestående av amerikanske og kinesiske forskere har målt effekten som ensomhet, dårlig søvnkvalitet og å føle seg ulykkelig har på aldringsprosessen. De fant ut at disse faktorene hadde betydelig innvirkning.

Les også: Kognitiv terapi: selvhjelpskurs ved depresjon

Biologisk aldring

Digitale verktøy – såkalte aldringsklokker, gjør det mulig å måle biologisk alder, som er noe annet enn kronologisk alder. Sistnevnte avgjøres av fødselsår, mens førstnevnte avhenger av intensiteten av aldringsprosessen og kan påvirkes av gener, livsvalg og miljø.

Basert på hvor raskt aldringsprosessen skjer, kan den deles inn i langsom, normal og rask aldring. Økt biologisk aldring er forbundet med høyere risiko for tidlig død uansett årsak, større sårbarhet for infeksjoner, og en rekke ikke-smittsomme sykdommer. Langsom aldring er forbundet med bedre helse enn jevnaldrende.

Tidligere har det vært forsket lite på effekten som psykisk helse har på biologisk alder.

Les også: Biologisk alder – store forskjeller

Faktorer som økte aldringsprosessen

I studien ble det brukt en digital aldringsklokke med blod og biometriske data fra 11914 voksne personer fra Kina. Aldringsaksellerasjon ble funnet hos personer med en historikk med slag, lever- og lungesykdom, hos røykere og hos personer med nedsatt psykisk helse.

Å leve med en følelse av håpløshet, være ulykkelig og ensom er vist å øke den biologiske aldringsprosessen mer enn røyking.

Andre faktorer som var knyttet til aksellerasjon av aldringsprosessen, var å være singel samt å leve i landlige områder. Sistnevnte var knyttet til lavere tilgjengelighet av helsetjenester.

Les også: Fortere gammel om du sitter for mye

Bør ikke overses

Forfatterne av studien konkluderer med at det psykologiske aspektet av aldring ikke bør overses. Psykisk helse er noen av de mest robuste prediktorene for hvordan det går med helsen. Likevel har det i stor grad blitt utelatt fra moderne helsetjenester, mener de.

Kilder

Referanser

  1. Galkin F, Kochetov K,Koldasbayeva D, Faria M, Fung HH. Chen AX,Zhavoronkov A. Psychological factors substantially contribute to biological aging: evidence from the aging rate in Chinese older adults. Aging US 2022; 14(8): 7206—7222. www.aging-us.com
  2. EurekAlert: Being lonely and unhappy accelerates aging more than smoking www.eurekalert.org