Nyhetsartikkel

Bedre med musikk

Å lytte til musikk kan bidra til mindre smerte og angst i perioden like etter en operasjon.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en systematisk gjennomgang av 73 randomiserte kontrollerte studier. Metaanalysen ble publisert i The Lancet i august 20151.

I introduksjonen skriver forfatterne at perioden like etter en operasjon er en vanskelig tid for mange. Bruk av musikk for å bedre sykehusoppholdet er noe som har en lang tradisjon innen medisinsk pleie, og mange studier har sett på effekten musikk kan ha i disse periodene. Å la pasientene lytte til musikk er en trygg og billig behandling som er lett å anvende. Målet ved studien var å finne ut om det å lytte til musikk kan bedre tilhelingen etter et kirurgisk inngrep. Deltagertallet i de ulike studiene var mellom 20 og 458. Valg av musikk, tidspunkt deltagerne lyttet til musikk, og varighet, varierte. Sammenligningene/kontrollene som ble brukt i studiene inkluderte vanlig pleie, hodetelefoner uten musikk, hvit støy, og uforstyrret sengehvile.

Les også: Tiltak du gjør før en operasjon kan bety mye for resultatet

Ga effekt selv i narkose

Forfatterne fant at musikk reduserte smertene etter operasjonen, ga mindre angst, mindre bruk av smertestillende medisin, og det økte pasienttilfredsheten. Varigheten på sykehusoppholdet ble dog ikke påvirket. Analyser av undergupper viste at valg av musikk og timing utgjorde liten forskjell på utfallet. Valg av musikk ble gjort av pasienten selv eller av forskerne. I de tilfellene der pasientene kunne velge selv, fikk de velge mellom en rekke ulike musikktyper - men de fleste musikktypene var beroligende. Timingen kunne være før, under og etter operasjonen, eller kombinasjoner av disse tidspunktene.

Når pasientene selv fikk velge musikk, var smertereduksjon litt større enn når musikktype ble valgt av forskerne. Bruk av smertestillende var også litt lavere når pasienten fikk velge. På den annen side var forekomsten av angst litt større hos pasientene når de selv fikk velge musikk.

Les også: Mest avslappende melodi

Musikk var effektivt selv når pasientene var i narkose, men effekten var større når pasienten var våken og bevisst.

Bør velge musikk selv

Forfatternes tolkning av funnet er at musikk bør tilbys som et bidrag til å redusere smerte og angst i perioden like etter en operasjon (den postoperative perioden). Pasientene bør kunne velge selv hvilken type musikk de vil høre på, men om dette bør være helt etter eget valg, eller musikk valgt fra en spilleliste, er uklart. Noen pasienter kan, av religiøse årsaker, foretrekke å høre på lyder fra naturen eller opplesing av vers. Hindringer for bruk av musikk på sykehuset kan være knyttet til for eksempel åndsverkloven. Generelt bør pasienter oppfordres for eksempel i pasientinformasjoner, til å lytte til musikk i perioden etter en operasjon.

Les også: Kan musikk bidra til bedre hjertekompresjoner?

Bruk av musikk slik det er undersøkt i denne metaanalysen er ikke det samme som musikkterapi, som er en kognitiv rehabiliteringsmetode.

Kilder

Referanser

  1. Hole J, Hirsch M, Ball E, Meads C. Music as an aid for postoperative recovery in adults: a systematic review and meta-analysis. The Lancet 2015. www.thelancet.com