Nyhetsartikkel

Best å være snill

Å gjøre snille ting mot andre gir bedre selvfølelse og øker populariteten blant jevngamle, viser en studie av barn i 9-11 års-alder.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien ble publisert i tidsskriftet PLOS ONE i slutten av desember 2012.

Øverst på listen over det foreldre ønsker for sine barn, er at de skal være lykkelige, oppføre seg pent, og være godt likt. Ikke bare passer funnene fra denne studien med disse ønskene, den viser også at målene kan oppnås ved å følge ett av ønskene.

Tre snille ting i uken

Fra før av vet vi at de som er lykkelige/glade, oftere gjør ting for fellesskapet, og oftere har gode venner. Ut i fra dette ønsket forfatterne å se nærmere på om det å gjøre hyggelige ting, kunne øke ikke bare lykken, men også populariteten hos elevene.

Studien ble utført i 19 ulike skoleklasser i Vancouver, Canada. Barna, som var i i 9-11 års-alderen, ble delt inn i to grupper. Den ene gruppen fikk i oppdrag å gjøre tre snille ting mot andre per uke i en måned. Dette kunne for eksempel være å gi noen en klem, bære hjem handleposene, eller å dele skolematen sin med noen.

Den andre gruppen skulle dra til tre ulike steder hver uke, i en måned, og notere ned dette i en dagbok. Stedene kunne være for eksempel et kjøpesenter, et besøk hos bestemor, dra til en idrettsklubb, eller lignende.

Økt velvære

En måned senere skulle barna fortelle hvordan de følte seg. Selv om begge gruppene opplevde økt velvære den måneden de utførte disse oppgavene, ble de som var i gruppen som skulle gjøre snille ting mot andre, oftere valgt ut av klassekameratene som en de ville være sammen med og gjøre skoleaktiviteter med.

Forfatterne mener funnene er viktige med tanke på forholdet mellom det å bli akseptert av jevnaldrende, og sosiale og akademiske utfall. I tillegg kan det redusere mobbing. Begge deler er funn som blant annet lærere kan dra nytte av, ved for eksempel å gi slike oppgaver til klassen regelmessig.

Kilder

Referanser

  1. Layous K, Nelson SK, Oberle E, Schonert-Reichl KA, Lyubomirsky S. Kindness Counts: Prompting Prosocial Behavior in Preadolescents Boosts Peer Acceptance and Well-Being. PLOS ONE 2012. www.plosone.org