Intervju

Blir du engstelig av nyheter i mediene?

Vi ser og leser om det hver dag: Naturkatastrofer, sykdommer eller krig. Nyheter kan skape engstelse. - Hvordan vi reagerer på nyheter er i stor grad avhengig av hvem vi er og hvordan vi vanligvis forholder oss til usikkerhet, risiko, liv og død, sier professor emeritus Ingvard Wilhelmsen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Vi ser og hører det hele tiden: Hendelsesbaserte nyheter om sykdom, krig, terror, kriminalitet og naturkatastrofer.

For noen kan nyhetene skape stor engstelse.

Nyheter skaper stress og engstelse

Medicalnewstoday (MNT) omtaler fenomenet 'Headline stress disorder' - man blir stresset, engstelig og får en følelse av at alt er håpløst av de daglige nyhetene som strømmer fra ulike kanaler. Spesielt er det mange kvinner som kjenner på dette, skal vi tro denne studien fra 20121

Den viser at kvinner i større grad enn menn husker negative nyheter bedre og bærer det med seg i lengre tid. De reagerer også i større grad enn menn med stress når de konsumerer nyheter. 

En rapport utført av American Psychological Association (APA) i 2019 viser at stressnivået i den amerikanske befolkningen har endret seg over tid: De føler i dag mer angst og stress for spesifikke temaer som politikk, helsevesen og masseskyting.2

En studie  fra University of Sussex, i Brighton, Storbritannia, viser at når vi ser, leser eller lytter til negative nyheter, kan det føre til at vi bekymrer oss mer i livene våre generelt - også når det gjelder saker som ikke er direkte knyttet til til nyhetstemaene.3 

Neste side