Nyhetsartikkel

Botulinumtoksin - effektiv behandling av depresjon?

Studier har vist at det å injisere botulinumtoksin i sinterynken ved neseroten, kan redusere depresjonssymptomer med hele 47 prosent på seks uker.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble gjengitt av Medscape i juni 20141. Forskningen ble presentert på et årlig møte for det amerikanske psykiatriforbundet, i mai 2014.

Forfatterne bak studien forklarer behandlingseffekten med at følelsene våre uttrykkes med ansiktsmuskulaturen, som igjen sender tilbakemelding til hjernen for å forsterke disse følelsene. Ved å behandle ansiktsmuskler med botulinumtoksin blir denne syklusen forstyrret.

Tidligere kasuistikker (pasienthistorier) har vist at depresjon har gått tilbake ved botulinumtoksin-behandling av "sinterynken" (linjene som går oppover fra neseroten og mellom øyenbrynene).

Les også vår pasientinformasjon om depresjon.

Kronisk depresjon

Studien ble utført i Hannover i Tyskland i 2012. 30 pasienter deltok i studien. Disse hadde høye nivå av kronisk depresjon, eller depresjon som var vanskelig å behandle. Deltagerne fikk injisert enten botulinumtoksin eller saltvann i sinterynken. Studien varte i 16 uker, og var en såkalt randomisert, dobbeltblind, placebo-kontrollert studie. Det vil si at deltakerne ble delt inn i to like grupper, og at hverken lege eller pasient visste hvem av deltakerne som fikk botulinumtoksin, og hvem som fikk saltvann (placebo) på injeksjonstidspunktet.

Depresjonssymptomene ble målt ved hjelp av en depresjonstest (Hamilton Depressive Rating Scale, 17 items).

Regulerer humøret

Seks uker etter at studien startet, var depresjonsskåren redusert med 47 prosent i gjennomsnitt blant de som fikk botulinumtoksin, og 9 prosent blant de som fikk placebo. Effekten var enda større på slutten av studieperioden, og klinisk forbedring ble også vist ved andre depresjonstester.

Forfatterne skriver i studien at en enkelt behandling med botulinumtoksin i sinterynken kan gi en sterk og vedvarende reduksjon/lindring av depresjon hos pasienter som ikke har blitt bedre ved annen behandling mot depresjon. Dette støtter teorien om at ansiktsmuskulaturen ikke bare uttrykker, men også deltar i reguleringen av humøret.

Les også vårt dokument om rynkebehandling med botulinumtoksin.

Ikke nødvendig med synlige rynker

To andre studier fra 2014 bekreftet lignende funn. En av disse ble publisert i Journal of Psychiatric Research i mai 20142, og er så langt den største studien på dette området. Også denne studien var randomisert, dobbeltblind og placebo-kontrollert. Her fant forfatterne at 52 prosent av de som led av moderat til alvorlig depresjon, ble bedre av en botulinumtoksin-injeksjon i sinterynken. 15 prosent av de som fikk saltvann injisert, ble bedre. Reduksjonen i depresjonssymptomer ble målt med depresjonstest (MADRS,) som også her viste en reduksjon på 47 prosent etter seks uker. I denne studien deltok 74 personer med moderat til alvorlig depresjon.

Forfatterne gransket materialet nøye for å se om folk hadde gjettet seg frem til hvilken behandling de hadde fått (botulinumtoksin eller saltvann), og om dette kunne ha innvirkning på resultatet. Forskerne fant ikke tegn til slik påvirkning. Forfatterne fant også at det ikke var nødvendig at deltagerne hadde synlig sinnarynke, for å ha effekt av behandlingen. Endringen i utseendet på disse linjene var heller ikke stor og ikke statistisk betydningsfull.

Tror det er nødvendig med gjentatte behandlinger

I denne studien viser forfatterne til en rekke studier som viser at frivillige sammentrekninger av ansiktsmuskler for å fremkalle smil eller sinterynker, kan fremkalle følelser som glede eller tristhet. Forfatterne tror at dette er den sterkeste effekten. Men kanskje påvirker også disse linjene følelsene vi har for oss selv, når vi ser oss i speilet. Kanskje vil det også påvirke hvordan folk møter oss, og føre til at vi får flere positive interaksjoner med andre.

Botulinumtoksin blir mye brukt over hele verden, blant annet til å løse opp smertefulle krampetilstander hos mennesker med hjerneskade og lammelser. Men preparatet er best kjent som et kosmetisk tiltak for å fjerne rynker.

Botulinumtoksin blokkerer et signalstoff nervene i kroppen benytter til å sende meldinger til blant annet muskler. Dette fører til at nervene ikke får gitt de beskjedene de skal til musklene, og musklene klarer ikke å trekke seg sammen. Resultatene er ofte synlige etter 3-8 dager, men det kan gå 2-3 uker før du kan se full effekt av behandlingen. Virkningen av botulinumtoksin er midlertidig og går ut etter cirka tre måneder. Forfatterne tror det vil være nødvendig med gjentatte behandlinger for å beholde effekten.

Forfatterne av Hannover-studien jobber nå med å lage en metaanalyse basert på disse tre studiene.

Funnene er overraskende og mange av oss er skeptiske til om dette kan være sant. Studiene som er gjennomførte, synes imidlertid å ha høy kvalitet og resultatene er de samme fra tre ulike studier. Likevel er det altfor tidlig å si om dette kan bli et aktuelt behandlingstilbud. Det trengs flere studier utført andre steder i verden, større pasientmaterialer, og det behøves lengrevarende studier som kan gi mer kunnskap om varigheten av den eventuelle effekten.

Kilder

Referanser

  1. More Evidence Botox Works for Depression - C. Cassels, Juni 2014 www.medscape.com
  2. Finzi E, Rosenthal NE. Treatment of depression with onabotulinumtoxinA: A randomized, double-blind, placebo controlled trial. Journal of Psychiatric Research 2014; 52: 1-6. www.botoxfordepression.com