Nyhetsartikkel

Dette er mindfulness

Mindfulness bejubles av mange. Men hva er det egentlig? Les vårt intervju med psykologiprofessor Per-Einar Binder.

Mindfulness er en form for meditasjon, på norsk kaller man det blant annet oppmerksomt nærvær. Mindfulness har på relativt kort tid blitt svært populært, og mange vil ta del i kunnskapen. Teknikken har vist seg å ha nytte både i terapien – mot blant annet angst og tilbakevendende depresjoner. Men også for den som søker selvhjelp og vil være mer til stede i eget liv.

Men hva er det, egentlig? Vi har snakket med Per-Einar Binder (bildet), dr. psychol., spesialist i klinisk psykologi, og professor ved Universitetet i Bergen (UiB).

uib_psykfak_1920x1080.jpg
Per Einar Binder er professor i psykologi ved Universitetet i Bergen.

Eldgammel teknikk fra Østen

La oss starte med begynnelsen:

- Mindfulness er en eldgammel meditasjonstradisjon med røtter i buddhistisk tenkning og praksis og en måte å møte lidelse i livet på. I sin absolutte opprinnelse handler mindfulness om menneskets evne til å være oppmerksom og til stede, forteller Binder.

Det er først i nyere tid at vesten fattet interesse for dette. Først på 50-tallet - og da mest som en motkultur blant annet ledet av Erich Fromm - nymarxist og forfatter av boka ”Om kjærlighet”.

- Det har også vært en amerikansk 68-kultur rundt dette, men det hele tok av fra 90-tallet med molekylærbiolog og medisinprofessor Jon Kabat-Zinn og den terapeutiske bruken av mindfulness. De programmene han har utviklet, har vært til veldig stor hjelp for mange, sier Binder.

Neste side