Nyhetsartikkel

Dette er mindfulness

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Mindfulness i 8 uker

Vi må tilbake til Jon Kabat-Zinn. Det var han som i 1979 grunnla the Mindfulness-Based Stress Reduction program (MBSR) ved Universitetet i Massachusets. Målet var å behandle smerte og høyt stress hos kronisk syke.

- Jon Kabat-Zinn var en viktig person som var opptatt av mindfulness og yoga og hvordan dette kan være til hjelp for mennesker som opplever store påkjenninger og stress gjennom fysisk sykdom, forteller Binder.

Han prøvde ut et 8 ukers mindfulnessprogram der deltagerne var sammen med andre i gruppe. Kabat-Zinn sin forskning viste at pasientene fikk det lettere, fikk mindre angst og depresjoner

- Dette var starten på den suksessen mindfulness har i dag. Programmet på 8 uker er det gjort mange studier på. I Bergen har vi blant annet undersøkt mindfulness ved angsplager generelt, men også studier av sosial angst og en studie på eksamensangst. Resultatene har vært gode, forteller Binder.

Det finnes ulike måter å integrere mindfulness på i psykoterapi slik at oppmerksomt nærvær integreres i det terapeutiske arbeidet med emosjoner.

Binder har forfattet arikkelen ”Tilstede i glede og smerte – mindfulness og arbeid med emosjoner i psykoterapi” som er publisert i Psykologitidsskriftet i 2013. Her skriver han at i psykoterapi kan oppmerksomt nærvær inngå som både som

  1. En holdning eller forståelsesmåte
  2. En måte terapeuten arbeider med sitt eget nærvær på
  3. En måte klienten inviteres til å være tilstede her og nå på, og
  4. Praktiske øvelser klienten kan utføre hjemme.
Forrige side Neste side