Nyhetsartikkel

Du kan lære å mestre egne følelser

Overspising

Et annet konkret samfunnsproblem som kan ha hjelp av at flere utvikler en bedre kritisk følelse, er overspising: Dette er et stort problem i den vestlige verden, for med overspisingen kommer overvekt. Selv om vi kan klare oss med langt mindre energi, virker det vanskelig å begrense inntaket.

Reber presenterer tre strategier i bloggen sin der den kritiske følelsen kan forhindre overspising: planlegge måltidet, ha regler for å stoppe å spise og å endre miljøet (porsjonsstørrelser).

Dette kan du lese mer om her:

https://www.psychologytoday.com/blog/critical-feeling/201605/3-strategies-stop-overeating

Reber forteller at et spørsmål ved bruk av kritisk følelse er: kan vi stole på følelsene våre? Kritisk følelse er noe vi må lære oss, men enkelte situasjoner kunne være mer egnet for å bruke kritisk følelse enn andre.

- Vi kan best stole på følelsene våre når vi er i stabile omgivelser og får umiddelbar tilbakemelding, sier han.

– Når følelser, tanker og handlinger stemmer godt overens opplever vi en indre balanse. Da nærmer vi oss å utnytte vårt potensial som menneske, sier Reber.

Forrige side