Intervju

- Ensomhet er en del av livet

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ingen ensomhetsepidemi

Men at det er en ensomhetsepidemi i Norge, mener Lunde er feil.

- Forekomsten av ensomheten i Norge er stabil. Og det er lite ensomhet i Norge i forhold til andre europeiske land – som i Øst-Europa, sier hun.

Men tallene fra undersøkelser varierer.

- Det er komplisert å måle ensomhet, og forekomsten vil være høyere i pasientgrupper enn blant folk flest. Men vi ser at forekomsten blant unge er likes stor som blant eldre. For de over 80 år, oppgir 3 av 10 at de er ensomme ofte eller alltid. Samtidig vil mange kunne si at de av og til er ensom – så det er vanskelig å måle dette, sier Lunde.

Hun er redd ensomhet kan bli en selvoppfyllende profeti – særlig for eldre.

- Hvis man blir fortalt at alderdommen er ensom, kan det fort bli slik. Men det å være ensom, er et almenmenneskelig fenomen. Derfor er livsmestring like viktig som å opprette stadig nye møteplasser. For det å være alene og ensom – det er noe alle må takle. Og vi må lære at det går bra, sier Lunde.

Hun mener opphausingen av ensomhet blant eldre er en stakkarsliggjøring og nedvurdering av en gruppe, og at en må vokte seg for ikke å påtvinge de eldre ensomhet.
- Vi trenger gode tiltak, men det nytter ikke med hjelpetiltak mot ensomhet når det handler om grunnleggende faktorer, som opplevelse av å bli sett.

Samtidig er det viktig å understreke at det å være alene, ikke trenger å være negativt.
- Å trives i eget selskap, er en bra egenskap. Den introverte ønsker alenetid og tenker bedre og konsentrerer seg bedre alene. Likevel dyrker vi fram det utadvendte, sier hun.

Det er som om det å være sosial er et suksesskriterie.

Lunde minner om at det er et begrep som heter positiv ensomhet.
- Mennesker som opplever flyt og ro best når de er alene. At man skaper best når man er alene, men vi må huske på at dette er en selvvalgt ensomhet.

Forrige side Neste side