Intervju

- Ensomhet er en del av livet

Temaside om Korona

Forebygge ensomhet

Lunde mener det er et samfunnsansvar – å snakke om ensomhet, lage møteplasser og tiltak.

- Å jobbe med tiltak mot ensomhet er viktig. Helsepersonell eller hjelpeapparat må ta dette opp i samtaler – at ensomhet er noe alle opplever, sier hun.

- Men så må hver enkelt av oss gjøre noe med sin egen situasjon. Det er mange tiltak du kan gjøre selv, og for å møte andre mennesker. Men du må tørre å ta tak i situasjonen, du må smile og snakke. Å smile er noe av det mest effektive du kan gjøre og som setter i gang noe til den som blir smilt til, sier hun.

Likevel har ikke alle ressurser til å gjøre egne tiltak, kanskje er de ikke mobile nok og da er det viktig at det eksisterer noen ytre tiltak.

Lunde mener det er viktig å være oppmerksomme på sårbare grupper.

- Innvandrere, eldre og ungdommer som faller fra i skolen må vi være ekstra oppmerksomme på. Men den enkelte må hjelpes og oppmuntres, hvis ikke er det liten vits i tiltakene som gjøres, sier hun.

 

Forrige side