Nyhetsartikkel

Et lykkelig ekteskap er godt for helsen

Et lykkelig ekteskap reduserer risikoen for fysisk og psykisk sykdom. Men dersom du skiller deg, mister partneren din, eller lever i et ulykkelig ekteskap, kan resultatet bli en dårligere helse.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kjærlighet opptar de fleste av oss. Naturlig nok finnes det dermed en rekke studier som har sett nærmere på hva slags helseeffekt det gir å leve i et ekteskap. Det å leve i et ekteskap kan ifølge en artikkel fra New York Times fra 2010, redusere risikoen for lungebetennelse, for å måtte gjennomgå kirurgiske inngrep, utvikle kreft eller få hjerteinfarkt. Det reduserer også risikoen for demens. En studie fra Nederland har vist at ugifte har større risiko for å dø, så og si uansett årsak, sammenlignet med de som er gift.

Inspirerer til sunn livsstil og beskytter mot isolasjon

I følge en pressemelding fra American Psychological Association fra 2003 har kvinner i lykkelige ekteskap mindre risiko for å utvikle risikofaktorer som kan føre til hjertekarsykdom enn andre middelaldrende kvinner. Disse helsefordelene inkluderer lavere blodtrykk, lavere kolesterol, lavere KMI, og færre psykososiale risikofaktorer - som depresjon, angst og sinne. Ekteskapet har en beskyttende effekt i seg selv. Det å ha en partner sørger for at man har sosial støtte, og det beskytter mot isolasjon. Å ha en ektemake kan også inspirere til en sunn livsstil, og forebygge at man tar usunne livsstilsvalg.

Å leve i et ulykkelig ekteskap er på den annen side uheldig for helsen. Ifølge samme studie er stress som blir utløst av problemer i ekteskapet, forbundet med økt risiko for depresjon, fiendtlighet og sinne. Alle disse er risikofaktorer for koronar hjertesykdom.

Neste side