Nyhetsartikkel

Et lykkelig ekteskap er godt for helsen

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Stressende parforhold øker risikoen for hjertesykdom

En studie som ble publisert i svenske Läkartidningen i 2007, viste at et lykkelig ekteskap, en god jobb og et liv uten stress, førte til at koronarforandringer hos kvinner over 55 år gikk tilbake. Hjertesyke kvinner som levde i et følelsesmessig stressende parforhold, hadde derimot tre ganger så høy risiko for nye hjertehendelser, som kvinner som ikke har noe stress i livet sitt.

En studie som ble publisert i the Journal of Health and Social Behaviour i juni 2009, fant også at de som gifter seg og forblir gift, har bedre helse enn de som forblir single. Men det å bli skilt, eller bli enke/enkemann, har en betydelig, negativ innvirkning på helsen. Disse fikk en dårligere helse enn de som aldri hadde vært gift. Med andre ord - sett i et helseperspektiv, er det bedre å være ugift, enn å gifte seg og siden skilles fra ektemaken. De som har skilt seg fra eller mistet ektemaken, har i gjennomsnitt 20 prosent flere sykdommer og 23 prosent flere begrensninger. Grunnen til at det å miste ektefellen har en så negativ effekt, er at et samlivsbrudd eller at ektefellen dør, er situasjoner som er ekstremt stressende. Dermed vil en slik periode bli en belastning for helsen, skriver forfatterne.

Forrige side Neste side