Nyhetsartikkel

Et lykkelig ekteskap er godt for helsen

Et lykkelig ekteskap reduserer risikoen for fysisk og psykisk sykdom. Men dersom du skiller deg, mister partneren din, eller lever i et ulykkelig ekteskap, kan resultatet bli en dårligere helse.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kjærlighet opptar de fleste av oss. Naturlig nok finnes det dermed en rekke studier som har sett nærmere på hva slags helseeffekt det gir å leve i et ekteskap. Det å leve i et ekteskap kan ifølge en artikkel fra New York Times fra 2010, redusere risikoen for lungebetennelse, for å måtte gjennomgå kirurgiske inngrep, utvikle kreft eller få hjerteinfarkt. Det reduserer også risikoen for demens. En studie fra Nederland har vist at ugifte har større risiko for å dø, så og si uansett årsak, sammenlignet med de som er gift.

Inspirerer til sunn livsstil og beskytter mot isolasjon

I følge en pressemelding fra American Psychological Association fra 2003 har kvinner i lykkelige ekteskap mindre risiko for å utvikle risikofaktorer som kan føre til hjertekarsykdom enn andre middelaldrende kvinner. Disse helsefordelene inkluderer lavere blodtrykk, lavere kolesterol, lavere KMI, og færre psykososiale risikofaktorer - som depresjon, angst og sinne. Ekteskapet har en beskyttende effekt i seg selv. Det å ha en partner sørger for at man har sosial støtte, og det beskytter mot isolasjon. Å ha en ektemake kan også inspirere til en sunn livsstil, og forebygge at man tar usunne livsstilsvalg.

Å leve i et ulykkelig ekteskap er på den annen side uheldig for helsen. Ifølge samme studie er stress som blir utløst av problemer i ekteskapet, forbundet med økt risiko for depresjon, fiendtlighet og sinne. Alle disse er risikofaktorer for koronar hjertesykdom.

Stressende parforhold øker risikoen for hjertesykdom

En studie som ble publisert i svenske Läkartidningen i 2007, viste at et lykkelig ekteskap, en god jobb og et liv uten stress, førte til at koronarforandringer hos kvinner over 55 år gikk tilbake. Hjertesyke kvinner som levde i et følelsesmessig stressende parforhold, hadde derimot tre ganger så høy risiko for nye hjertehendelser, som kvinner som ikke har noe stress i livet sitt.

En studie som ble publisert i the Journal of Health and Social Behaviour i juni 2009, fant også at de som gifter seg og forblir gift, har bedre helse enn de som forblir single. Men det å bli skilt, eller bli enke/enkemann, har en betydelig, negativ innvirkning på helsen. Disse fikk en dårligere helse enn de som aldri hadde vært gift. Med andre ord - sett i et helseperspektiv, er det bedre å være ugift, enn å gifte seg og siden skilles fra ektemaken. De som har skilt seg fra eller mistet ektemaken, har i gjennomsnitt 20 prosent flere sykdommer og 23 prosent flere begrensninger. Grunnen til at det å miste ektefellen har en så negativ effekt, er at et samlivsbrudd eller at ektefellen dør, er situasjoner som er ekstremt stressende. Dermed vil en slik periode bli en belastning for helsen, skriver forfatterne.

Positivt for den psykiske helsen - når forholdet varer

Lykkelig ekteskap4

En annen stor internasjonal studie som ble publisert av forskere ved University of Otaga i New Zealand, har konkludert med at ekteskapet er positivt for den psykiske helsen til menn og kvinner. Det gir lavere risiko for de fleste psykiske sykdommer, som depresjon, angst og misbruk av alkohol og piller. Her er det også et varig ekteskap som teller. Å avslutte ekteskapet økte risikoen for samme sett med sykdommer.

Å gifte seg på nytt, hjalp litt, men også disse kom dårligere ut av det - helsemessig - enn de som ble i et varig ekteskap. Å bli i et ulykkelig ekteskap er dog ingen god ide. Dette kan øke risikoen for helseproblemer som høyt blodtrykk, depresjon og hjertesykdom.

Gir ekteskap bedre helse, eller gir bedre helse ekteskap?

Ifølge Discovery har flere amerikanske studier vist at det generelle lykkenivået i et ekteskap ikke har økt i nyere tid - tvert imot. Det ser ut til å ha gått svakt ned. Det kan se ut som om dagens ekteskap i større grad er preget av mer arbeidsrelatert stress, flere ekteskapskonflikter og mindre samspill i forholdet.

I 2009 ble det inngått 24800 ekteskap i Norge. Samme år endte 10200 ekteskap i skilsmisse.

Undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2003 konkluderer også med at ektefolk har en bedre helse enn enslige og skilte. Store undersøkelser viser at de som mottar trygd på grunn av arbeidsuførhet, har mindre sannsynlighet for å bli gift, og større sannsynlighet for å bli skilt. Dermed kan årsaken til at ektefolk har bedre helse, skyldes at de med dårlig helse har mindre sannsynlighet for å bli gift, og større sannsynlighet for å bli skilt. Eller kan det være slik at ekteskapet bidrar til en bedre helse? spør de.

Ekte kjærlighet lindrer smerte

Når du finner ekte kjærlighet, er det ingen tvil om at det å ha slike bånd til noen, også kan gjøre smerter lettere å holde ut. Dette er også vist i studier. Et eksempel er en studie som New York Times viser til. 16 kvinner som hadde rapportert at de levde i lykkelige ekteskap, ble plukket ut til å delta i en studie. Disse kvinnene ble utsatt for ulike situasjoner, samtidig som de ble overvåket via fMRI (undersøkelsesmetode som kan brukes til å kartlegge hjernens funksjoner). En av situasjonene de ble utsatt for, var et mildt elektrisk støt. Dette støtet fikk de først en gang når kvinnen var "alene", deretter fikk hun støt mens hun holdt i hånden til en fremmed. Den tredje gangen fikk hun støt mens hun holdt hånden til mannen sin. Både når hun holdt en fremmed i hånden, og når hun holdt mannen sin i hånden, viste fMRI bildene mindre utslag i de delene av hjernen som er forbundet med stress. Det minste utslaget i dette området fikk kvinnene når de holdt mannen sin i hånden. Effekten hun fikk av å holde i hånden til ektemannen, var lik den hun ville fått ved å bruke en smertestillende tablett.

Nøkkelen til et langt og lykkelig ekteskap

Lykkelig ekteskap 3

En annen studie hadde sett på hvordan konflikter i ekteskapet kan påvirke sårtilheling. Her fikk parene som deltok i studien, laget små blemmer på armen. Dette skjedde i to omganger. Den ene gangen fikk parene i oppdrag å diskutere noe hyggelig etterpå. Den neste gangen de fikk laget nye blemmer, fikk parene i oppdrag å diskutere konflikttema som de visste ville føre til uenighet og krangel. Resultatet var at det tok sårene en hel dag ekstra å gro etter en krangel, sammenlignet med den hyggelige praten.

Med andre ord kan ekteskapet være nøkkelen til både et lengre og sunnere liv, eller - om man lever i et ulykkelig forhold, kan det bidra til å forkorte livet. Hva er så nøkkelen til et langt, lykkelig og helsebringende ekteskap? Svarene fra lykkelige par som ble stilt dette spørsmålet, er å involvere seg, bry seg, forplikte seg og være en trofast ledsager. De ser gjerne på ekteskapet som en institusjon som krever mye pleie, hengivenhet og vilje til å være der i tykt og tynt. De lykkeligste parene er venner som deler livet, og som har like interesser og verdier.

Hva slags innvirkning mener du kjærlighet og ekteskap har på liv og helse? Diskuter artikkelen i forumet!

Vil du vite mer?