Nyhetsartikkel

Frivillig arbeid gir bedre mental helse

Å delta i frivillig arbeid ser ut til å være forbundet med god mental helse og velvære hos eldre og middelaldrende. Hos personer under 40 år fant forfatterne av den aktuelle studien ingen slik sammenheng.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Den aktuelle studien ble publisert i BMJ Open i begynnelsen av august 20161.

Tidligere forskning har funnet at frivillig arbeid i eldre alder er forbundet med bedre mental og fysisk helse, men det har vært uklart om dette også gjelder andre aldersgrupper.

Les også: Hvordan blir vi mest mulig lykkelig

En av fire hadde deltatt i frivillig arbeid

Resultatene er funnet gjennom British Household Panel Survey (BHPS), som har et representativt utvalg voksne som lever i 5000 husholdninger i Storbritannia. Spørreundersøkelsen som ble sendt ut i BHPS varte fra 1991 til 2008. Undersøkelsen inkluderte en rekke spørsmål om fritidsaktiviteter og hyppighet av frivillig arbeid. Den inkluderte også et spørreskjema som er vist å gi gode målinger av mental helse og emosjonell velvære (GHQ-12).

Forskerne samlet over 66.000 svar fra ulike årstall i perioden spørreundersøkelsen varte.

Omtrent en av fire sa at de hadde deltatt i frivillig arbeid. Kvinner gjorde mer frivillig arbeid enn menn. Omtrent en fjerdedel av de som var i alderen 60 til 74 år, sa at de deltok i frivillig arbeid. Denne andelen falt til 17 prosent i den yngste aldersgruppen.

Les også: Best å være snill

Best skår for de som gjorde mest

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

GHQ-12 skåren som viste innvirkning på mental helse, var bedre blant de som gjorde frivillig arbeid enn blant de som aldri hadde gjort dette. I gjennomsnitt var denne skåren best blant de som hyppig gjorde frivillig arbeid, og dårligst blant de som aldri gjorde frivillig arbeid.

Når alder ble en faktor, fant forfatterne at den positive sammenhengen mellom frivillig arbeid og god mental helse/emosjonelt velvære ble tydelig rundt 40-års alder og fortsatte frem til høy alder (over 80 år). De som aldri hadde gjort frivillig arbeid, hadde lavere nivå av emosjonelt velvære enn de som gjorde slikt arbeid.

Funnene gjelder også etter å ha justert for en rekke andre faktorer som kan påvirke mental helse og velvære, som sivilstatus, utdanningsnivå, sosial tilhørighet, og helse.

Fikk ikke målt uformelt frivillig arbeid

Forskerne spekulerer i om det å gjøre frivillig arbeid i yngre alder blir sett på som bare enda en forpliktelse, mens sosiale roller og familiebånd i tidlig middelalder kan anspore mennesker til å involvere seg i samfunnsaktiviteter, som for eksempel i skolen til barnet sitt.

I og med at studien er en observasjonsstudie kan det ikke trekkes sikre konklusjoner om årsak og effekt. Forfatterne kunne heller ikke finne noe om uformelt frivillig arbeid gjennom svarene de hadde tilgang til. Uformelt frivillig arbeid kan bestå i å hjelpe naboen eller lignende. Uavhengig av de manglene studien har, viser den at det å gjøre frivillig arbeid kan være mer meningsfullt i deler av livet.

Les også: Stress ved arbeid med hjemløse dyr

Meningsfylt

Tidligere forskning har antydet at personer som gjør frivillig arbeid, oftere har mer ressurser, et større sosialt nettverk, mer makt og prestisje, som alle er faktorer med svært positiv effekt på fysisk og mental helse.

Frivillig arbeid kan også gi en følelse av å gjøre noe meningsfylt. Dette gjelder spesielt de som ikke lenger er aktive i arbeidslivet, ettersom frivillig arbeid bidrar til å vedlikeholde sosiale nettverk - noe som er særlig viktig for eldre mennesker som ofte er sosialt isolert, skriver forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. Tabassum F, Mohan J, Smith P. Association of volunteering with mental well-being: a lifecourse analysis of a national population-based longitudinal study in the UK. BMJ Open 2016. bmjopen.bmj.com