Nyhetsartikkel

Fugletitting er bra for helsen

Folk som bor i nabolag med mer fugler, busker og trær har mindre sannsynlighet for å lide av angst, stress og depresjon.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Bioscience i februar 2017.

I studien fikk 263 mennesker som var bosatt sør i England, spørsmål om sin mentale helse. Deltagerne hadde ulik alder, ulik inntekt og ulik etnisitet.

Bedre helse med flere observerte fugler

Deltagerne ble bedt om å rapportere hvor mange fugler de så om morgenen, og hvor mange de så om ettermiddagen. Forfatterne fant at lavere nivå av stress, depresjon og angst hang sammen med antallet fugler folk så om ettermiddagen.

Forfatterne fant også at de som oppholdt seg mindre utendørs enn de pleide i en bestemt uke, hadde større sannsynlighet for å rapportere at de var engstelige eller stresset den uken.

Hva slags type fugler folk så, hadde ingen innvirkning på resultatet. Det som spilte inn, var antallet fugler folk kunne se fra vinduet, hagen sin, eller i nabolaget.

Økonomiske kostnader av angst og depresjon

Den positive sammenhengen mellom fugletitting, andel busker og trær i nabolaget, og mental helse, gjaldt også etter at forfatterne kontrollerte for variasjoner i nabolagets mangler, deltagernes alder og inntekt, og en rekke andre forhold ved menneskene som bodde der.

I innledningen til studien skriver forfatterne at de økonomiske kostnadene av angst og stemningslidelser som depresjon, har blitt estimert til en årlig kostnad på 187.4 millarder Euro - bare i Europa.

Naturopplevelser gjenoppretter

Økende forekomst av angst og stress har delvis blitt tilskrevet den økende avstanden mellom mennesket og naturen - som et resultat av den urbaniserte, stillesittende livsstilen. Det støttes av forskning som viser at det å være i naturen, kan gi ro i sinnet, bedrer humøret, bedrer oppmerksomheten, og reduserer stress og angst. Å forstå og benytte seg av at naturomgivelser gir psykologiske fordeler, har potensiale til å bli en kostnadseffektiv og ny tilnærming til å redusere litt av andelen psykiske lidelser, skriver forfatterne.

Tidligere studier har også funnet at det å se på fugler kan være godt for menneskers psykologiske velvære, mens det å lytte til fuglesang har vist seg å bidra til å gjenopprette opplevd oppmerksomhet og stressdemping.

Kilder

Referanser

  1. Cox DTC, Shanahan DF, Hudson HL, Plummer KE, Siriwardena GM, Fuller RA, Anderson K, Hancock S, Gaston Kj . Doses of Neighborhood Nature: The Benefits for Mental Health of Living with Nature . BioScience 2017; 67 (2): 147-155. academic.oup.com