Nyhetsartikkel

Godt humør smitter - men ikke depresjon

Et godt sosialt nettverk kan hjelpe deg gjennom en depresjon - eller til å unngå en depresjon. Har du en venn som er deprimert, er det derimot ikke større sjanse for at du selv blir deprimert.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i Proceedings of the Royal Society B, i august 20151.

Med andre ord er det ikke større sjanse for å bli "smittet" av depresjonen dersom du har en venn som er deprimert. For den som er deprimert, kan det derimot være til god hjelp å tilbringe tid med venner som har et sunt humør.

Halverer risikoen

Forfatterne hadde undersøkt 2000 amerikanske high school elever, for å se hvordan humøret deres påvirket andre. Metodene de brukte til å undersøke dette, ligner på metoder som blir brukt for å spore spredning av smittsomme sykdommer.

Resultatene viste altså at depresjon ikke smittet, men motsatt er effekten gunstig: Det å ha nok venner med et sunt humør, kan halvere risikoen for å utvikle depresjon. Det dobler også sannsynligheten for å komme seg ut av en depresjon i løpet av 6-12 måneder.

Resultatene antyder at det å fremme vennskap mellom unge, kan redusere både forekomst og varighet av depresjon.

Mange er rammet

Depresjon og andre stemningslidelser er store og voksende bidrag til død og sykelighet på verdensbasis. Verdens Helseorganisasjon har estimert at det for tiden er omtrent 350 millioner mennesker som sliter med depresjonsfølelse. Det finnes fra før av studier som viser at sosial støtte og vennskap er viktig for ungdoms mentale helse. Nyere eksperimenter antyder at personers uttrykk for negative eller positive følelser er påvirket av nivået av negative eller positive nyheter fra venner og medarbeidere.

Den beste medisinen?

Etter å ha vist gjennom studien at sunt humør kan smitte, men at depressive symptomer ikke gjør det, mener forfatterne at det er en rekke mekanismer som gjør denne atferden sannsynlig. Depresjon er forbundet med sosial tilbaketrekning, derfor kan man forvente at deprimerte har mindre sosial innflytelse enn ungdom med et sunt og godt humør. Men hvert individ kan ha behov for tilstrekkelig eksponering for andre med et sunt humør for å holde seg friske, eller bli bedre av en depresjon, skriver forfatterne.

Resultatene antyder at unge med fem eller flere venner som har et sunt humør, har halvparten så stor sjanse for å bli deprimerte i løpet av en 6-12 måneders periode, som unge som ikke har venner med et sunt humør. Unge som har 10 venner med et sunt humør, har dobbelt så stor sjanse for å blir frisk fra depressive symptomer i en 6-12 månedes periode, som unge med tre friske venner. Hvis en slik effekt kan demonstreres i en intervensjonsstudie, vil dette massivt utkonkurrere nåværende intervensjoner, mener forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. E.M Hill, F.E. Griffiths, T. House. Spreading of healthy mood in adolescent social networks. Proceedings of the Royal Society B 2015. rspb.royalsocietypublishing.org