Nyhetsartikkel

Hagearbeid gir bedre helse og økt velvære

Har du egen hage å være i? Eller tilgang til en? Da øker sjansen for bedre helse og velvære.

Mennesker som tilbringer tid i hagen, har betydelig større sjanse for å ha generell god fysisk og psykisk helse og større fysisk aktivitetsnivå enn de som ikke bruker tid i hagen.

Det viser en studie publisert i Landscape and Urban Planning1 våren 2020.
Ifølge studien oppveier fordelene ved hagearbeid de geografiske helseforskjellene man gjerne finner i et land eller en by.

Fordelene med å stulle i hagen gjelder både om folk bruker tiden på hagearbeid eller bare slapper av. Folk som tilbringer tid i hagen sin, har også større sannsynlighet for å oppsøke naturen andre steder.

Studien fant dessuten at personer med tilgang til en privat hage har høyere psykologisk velvære og større sannsynlighet for å oppfylle retningslinjer for fysisk aktivitet.

Hagearbeid.jpg
Har du tilgang på en hage, bør du bruke den også. Det kan gi en rekke helsefordeler.

Hage som helseressurs

Hovedforfatteren bak studien er Sian de Bell ved University of Exeter Medical School. Hun sier det stadig kommer nye bevis på at det å ha tilgang til grønne eller kystnære områder gir helsefordeler.

- Studien vår er en av de største hittil som undersøker fordelene med hager og hagearbeid spesifikt. Våre funn antyder at selv om det er viktig å ha tilgang til et uterom, er det å bruke hagen det som virkelig fører til fordeler for helse og velvære, sier hun i nyhetsmeldingen2 fra University of Exeter Medical School.

En annen av forfatterne, Bebba Lovell ved det samme universitetet, sier at hager spiller en svært viktig rolle for at folk skal få tilgang på naturlige miljøer. Hun mener hager bør ha en rolle som en offentlig helseressurs, og at man må sørge for at tilgangen blir mer likt tilgjengelig.

Hagearbeid.jpg
Flere bør ha tilgang til en grønn lunge, mener forfatterne bak en studie publisert i Landscape and Urban Planning.

Gjør grønne lunger mer tilgjengelig

Sammenhengen mellom tilgang på grønne områder og helsegevinst er godt dokumentert.

En metaanalyse i tidsskriftet Environmental Research3 fra 2018 konkluderer også med at opphold i grønne områder kan gi mange helsefordeler.

Metaanalysen inkluderte både intervensjons- og observasjonsstudier, og den viste statistisk signifikante reduksjoner i blodtrykk, spyttkortisol og hjerterytme blant deltagerne med tilgang til grønne områder. Forskerne fant også statistisk signifikant reduksjon i forekomst av diabetes og dødelighet grunnet hjerte- og karsykdom.

Noen studier som var inkludert i denne analysen, fant at for mennesker med lav sosioøkonomisk status og som bor på områder der tilgangen til de grønne lungene er minst, var helsegevinsten størst.

Dette funnet støtter tanken om at det å gjøre grønne arealer tilgjengelig for flere kan bidra til å bekjempe helseforskjeller.

Kilder

Referanser

  1. Bell S, White M, et.al. Spending time in the garden is positively associated with health and wellbeing: Results from a national survey in England. Landscape and Urban Planning 2020. doi:https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103836
  2. https://medicine.exeter.ac.uk/news/articles/spendingtimeinthegardenli.html
  3. Twohig-Bennett C, Jones A. The health benefits of the great outdoors: A systematic review and meta-analysis of greenspace exposure and health outcomes. Environmental Research 2018. doi:https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.06.030