Informasjon

Har du hørt om strokes?

Hvordan kommuniserer du med de du har rundt deg? Er du positiv, blid, oppmuntrende eller er du negativ, kritisk, ofte fordømmende? Kanskje du behøver å lese om strokes.

Nei, denne gangen handler det ikke om hjerneslag. Det handler om kommunikasjon. Et stroke er et komplement, et smil, en klem, støttende eller oppmuntrende ord - positive strokes. Men strokes kan også være negative som i kritikk, kjefting, pannerynking, overbærende blikk. Likevel, det meste dreier seg om positive strokes, om det å bidra til å styrke selvfølelsen.

Verbale eller fysiske strokes

Et stroke kan være verbalt eller fysisk. En person kan si "hallo", "hyggelig å se deg" eller fysisk gi deg et smil, en klem eller ved å ta på deg. Spesielt barn behøver å bli sett og stimulert, og det er et behov som følger oss gjennom hele livet. Barn som ikke får positiv oppmerksomhet, vil utagere for å få negativ oppmerksomhet. Å bli ignorert og fratatt muligheten for strokes er smertefullt og skadelig for ens psykologiske helse.

Neste side