Informasjon

Har du hørt om strokes?

Hvordan kommuniserer du med de du har rundt deg? Er du positiv, blid, oppmuntrende eller er du negativ, kritisk, ofte fordømmende? Kanskje du behøver å lese om strokes.

Temaside om Korona

Nei, denne gangen handler det ikke om hjerneslag. Det handler om kommunikasjon. Et stroke er et komplement, et smil, en klem, støttende eller oppmuntrende ord - positive strokes. Men strokes kan også være negative som i kritikk, kjefting, pannerynking, overbærende blikk. Likevel, det meste dreier seg om positive strokes, om det å bidra til å styrke selvfølelsen.

Verbale eller fysiske strokes

Et stroke kan være verbalt eller fysisk. En person kan si "hallo", "hyggelig å se deg" eller fysisk gi deg et smil, en klem eller ved å ta på deg. Spesielt barn behøver å bli sett og stimulert, og det er et behov som følger oss gjennom hele livet. Barn som ikke får positiv oppmerksomhet, vil utagere for å få negativ oppmerksomhet. Å bli ignorert og fratatt muligheten for strokes er smertefullt og skadelig for ens psykologiske helse.

Neste side