Nyhetsartikkel

Har undersøkt om lysterapi virker mot vinterdepresjon

Det er vanskelig å bevise at lysterapi kan behandle vinterdepresjon. Det viser en systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur utført av Cochrane.

Temaside om Korona

Ifølge forskerne bak Cochrane-gjennomgangen fra 2019 er det mange mennesker som bor på nordlige breddegrader som sliter med vinterdepresjon1. Dette er en reaksjon på lite lys. 

De skriver også at tre fjerdedeler av de som rammes, er kvinner.

Symptomene på vinterdepresjon er slapphet, overspising, et sug etter karbohydrater, dårlig humør og depressive symptomer. Hos noen blir vinterdepresjonen alvorlig og kan påvirke det daglige livet.

Les mer om vinterdepresjon her

Fungerer lysbehandling?

Lysbehandling er gjerne førstevalg som behandling ved vinterdepresjon. Behandlingen går ut på at du sitter foran en lyslampe som stråler ut kunstig dagslys.

Cochrane-forskerne skriver at målet med gjennomgangen var å finne ut om lysbehandling kan forhindre utbrudd av depresjon om vinteren når den brukes av friske mennesker som sliter med vinterdepresjon. De ønsket også å finne ut om det er en trygg behandling.

De skriver at lysbehandling ikke er blitt undersøkt systematisk tidligere.

Fant ingen bevis

Forskerne gikk gjennom tidligere studier som omhandler lysterapi og vinterdepresjon fram til juni 2018. Blant mange studier fant forskerne kun én randomisert kontrollert studie. Denne inkluderte 46 personer som har hatt en historie med vinterdepresjon. Deltagerne fikk enten lysbehandling eller ingen behandling. 

Forskerne konkluderer med at kvaliteten på studien var svært lav, og at det derfor ikke er mulig å finne bevis på at lysterapi er effektivt for å forhindre vinterdepresjon. De fant heller ingen informasjon om bivirkninger av lysbehandling.

Dermed mener de fastlegen må vurdere lysbehandlingen sammen med pasienten, se på fordeler og ulemper og også se på andre forebyggende behandlingsmetoder - som medikamentell behandling, psykologisk behandling eller livsstilstiltak.

De fant ingen tilgjengelige studier som har sammenlignet disse behandlingene, så forskerne skriver at behandlingsvalget bør velges ut fra pasientens preferanser.

Kilder

Referanser

  1. Nussbaumer-Streit B, Forneris CA, et.al. Light therapy for prevention of winter depression. Cochrane 2019. www.cochrane.org