Intervju

Helsegevinsten av en god klem

Den enes brød den andres død

Distanseringen kan gjøre folk usikre. Smittefrykten har ført til at mange holder stor avstand til andre og nærmest hopper inn i buskene når de møter folk.

- Vi mennesker vokser på relasjoner til andre, og vi lager oss slutninger om oss selv basert på hvordan omverdenen reagerer på oss. Hvis omverdenen reagerer med avstand, kan vi tro det er noe feil med oss. Det kan føre til at man ikke føler seg akseptert av andre.

- Jeg er bekymret for klemmene som ikke gis. Alle trenger nærhet og omsorg og trenger å vite at noen bryr seg - og vi trenger å kjenne dette på kroppen, sier Rønningen.

Samtidig sier hun at dette er todelt: For noen vil det være godt å slippe kravet til kroppskontakt.

- Noen liker ikke å klemme andre, kanskje har de dårlige erfaringer eller synes det er ubehagelig med så mye kroppslig nærhet. De som sliter med sosial angst, er kanskje også glade for at den sosiale normen med at å gi hånda eller gi en klem er borte for en stund.

Forrige side Neste side