Intervju

Helsegevinsten av en god klem

Øk blikk-kontakten

Men selv om klemming frarådes under en pandemi, er det likevel noe vi kan gjøre, mener Rønningen.

- Når klemmen faller bort, kan man heller gi blikk-kontakt. Fortell den du møter at det er fint å se vedkommende. Vi kan bruke øynene og blikket og se hverandre og sette ord på følelser, det er egentlig den eneste erstatningen vi har.

- Kan det kompensere for klemmen?

- Ja, det kan det til en viss grad. Hvis vi tenker tilknytning, vil det være å signalisere til mottakeren at «jeg ser deg - jeg er her for deg. Jeg skjønner deg.» Det er dette som er tilknytning. Når du føler deg sett og forstått, føler du deg akseptert og du slapper av. Du føler deg godtatt - og som en del av flokken. Det sikrer overlevelse, det er helt basale behov.

Rønningen trekker paralleller til «still face»-eksperimentet – som er kjent innen utviklingspsykologi. Dette handler om amerikanske forskere som på midten av 1970-tallet beskriver et fenomen der spedbarn prøver å få kontakt med sin mor. Moren på sin side gir ikke øyekontakt slik at barnet ikke lykkes med å få kontakt. Spedbarnet blir mer og mer fortvilet, opprørt og gråter. Eksperimentet viser vårt sosiale grunnbehov om å bli møtt og bekreftet av andre.

Forrige side Neste side