Intervju

Helsegevinsten av en god klem

Forskning om klemming

En god klem kan gi flere helsefordeler både på lang og kort sikt, ifølge det britiske helsenettstedet Patient.info.

Helsenettstedet påpeker på lik linje med Rønningen at en klem kan føre til økt produksjon av hormonet oksytocin – også kalt "kjærlighetshormonet".
Forskere har funnet ut at dette hormonet kan redusere både blodtrykket og stresshormonet noradrenalin.

En studie fra University of North Carolina publisert i Biological Psychology1 undersøkte hvordan en klem påvirket 59 kvinnelige deltagere. Forskerne undersøkte hvor ofte kvinnene fikk en klem og målte nivåer av oksytocin og blodtrykk. Studien viser at en klem førte ofte til at kvinnene fikk lavere blodtrykk og høyere nivåer av oksytocin.

Forrige side Neste side