Intervju

Helsegevinsten av en god klem

Klem og små barn

Det er gjort mange undersøkelser for å se hva en klem og kroppskontakt har å bety for helsa vår.

Japanske forskere har funnet ut at når spedbarn får en klem, roer hjertet seg. Denne studien er publisert i tidsskiftet iScience2 i 2021. Et av målene bak forskningen var å finne ut om er klem virker beroligende på små barn.

Les mer om denne studien her

Resultatene viste at spedbarn så små som fire måneder fikk roligere hjertefrekvens da de fikk en klem av en av foreldrene. Hvis klemmen ble gitt av en fremmed, hadde det ikke tilsvarende effekt på hjertet.

En annen studie publisert i PLOS ONE3 viser mye det samme som den japanske: spedbarn som får mye nærkontakt fra sine omsorgspersoner, blir mindre stresset og viser lavere nivåer av angst.

Forrige side Neste side