Nyhetsartikkel

Hest som terapi

Hesteassistert terapi kan gi bedre selvtillit, bedre forhold til andre og økt velvære. Det kan redusere symptomer hos personer som har opplevd traumer, mishandling, spiseforstyrrelser, depresjon, angst, ADHD og autismespektrumforstyrrelser.

Dyreassistert terapi er tenkt å overvinne noen av begrensningene i tradisjonell terapi, ettersom man ikke er avhengig av samtale alene som et verktøy til endring. I Norge tilbys hesteassistert terapi blant annet av Oslo Universitetssykehus. Der består behandlingsteamet av en psykologspesialist, en spesialutdannet sosionom og en sykepleier. Terapien tilbys der til personer med rus/avhengighetsvansker og/eller psykisk lidelse.  I terapien jobbes det med seks tema: stabilisering, selvhevdelse, følelsesregulering, beskyttelsesreaksjoner, utforskning, mestring og identitet, skriver de.

Hesteassistert terapi foregår fra bakken og er med andre ord ikke det samme som terapiridning. Det er kontakten og samspillet mellom menneske og hest som er sentralt.

Les også: Bort fra rusen - inn på tunet

Speiler våre følelser

Ettersom hester er byttedyr og flokkdyr, er de veldig fokuserte på omgivelsene og på kroppsspråk. Derfor blir de gjerne forvirret og opphisset når det er uoverensstemmelse mellom verbale signaler og kroppspråk. Når mennesker utviser slik atferd, reagerer hester på dette og speiler personens indre følelsesmessige tilstand, uavhengig av ytre uttrykk. Når en hest reagerer på en følelse, nøler den ikke med å gi uttrykk for det. Slik kan interaksjoner med hester gjøre det lettere for folk å komme i kontakt med egne følelser, ifølge en artikkel som ble publisert i Journal of Counseling and Professional Psychology i 2013.

Ifølge Equine Assisted Growth and Learning Association blir psykoterapi med bruk av hest (Equine-assisted psychotherapy) brukt til å behandle adferdsproblemer som ADD, rusmisbruk, spiseforstyrrelser, overgrepsproblematikk, depresjon, angst, problemer i forholdet til andre og kommunikasjonsbehov.

I en artikkel som ble publisert på nettsidene til BBC News i slutten av mars 20121, beskrives det hvordan enkelte ungdommer med adferdsproblemer får hesteassistert terapi i et forsøk på å styrke deres selvtillit og selvbilde. Barna blir oppfordret til å kommunisere med og knytte seg til hestene, og lære seg hvordan oppførselen deres påvirker dyrene.

- Det handler først og fremst om hvordan kroppen, stemmen og til og med måten du puster på, kan påvirke et annet levende vesen, sier prosjektleder Lindsey Mitchell, og fortsetter: - Det er veldig nyttig for barn med adferdsproblemer å se en umiddelbar reaksjon på oppførselen sin, slik at de kan forandre den. Når de jobber med hester, må de være veldig forsiktige med hva de gjør, ellers vil ikke hesten komme bort til dem, sier hun.

Les også vårt intervju med Sol Viksjø som fikk hesteassistert terapi ved Gaustad sykehus:

- Det har reddet livet mitt

Neste side