Nyhetsartikkel

Hest som terapi

Raskt effekt hos de yngste

Ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Health & Social Care in the Community i mai 20072, er psykoterapi med bruk av hest en spesialisert form for psykoterapi, der hesten blir brukt som et terapeutisk verktøy. Denne modellen er utformet for å styrke selvfølelse og selvbilde, bedre kommunikasjon og samspill med andre mennesker, bli flinkere til å sette grenser, og fremme gruppesamhold.

Barn som opplever vold i familien, har høyere risiko for adferdsproblemer og psykiske sykdommer som angst, sinne, depresjon og selvmordstanker, tilbaketrekking, lav selvtillit og ADHD. Denne studien undersøkte effekten av psykoterapi med bruk av hest hos barn som var henvist til psykoterapi for ulike adferdsproblemer og psykiske problemer i perioden juni 2003 til januar 2005. Totalt var det 63 barn som fikk i gjennomsnitt 19 behandlingstimer med denne typen psykoterapi.

Resultatet på the Childrens Global Assessment of Functioning (GAF) Scale ble fastslått før og etter behandling. Gjennomsnittlig resultat før behandling var 54, og etter behandling 62. Alle barna forbedret sine GAF-resultater, og det var en tydelig sammenheng mellom forbedring i GAF-resultat og antall behandlingstimer. De største forbedringene fant de hos de yngste barna. Barn i gruppen som hadde vært utsatt for misbruk og omsorgssvikt, hadde større forbedring, enn de som ikke hadde vært utsatt for slike belastninger. Forfatterne skriver at studien har vist at særlig yngre barn raskt får effekt av psykoterapi med bruk av hest som verktøy, men at det gjenstår å se hvordan langtidseffekten er.

Forrige side Neste side