Nyhetsartikkel

Hest som terapi

Bruker barnets tolkning av hestens oppførsel

[imported]
Det er flere unike fordeler med å bruke et stort og følsomt dyr i den terapeutiske prosessen.

Ifølge PsychCentral fungerer slik terapi ved at terapeuten for eksempel bruker pasientens reaksjoner på hestens oppførsel til å forstå hvordan de samhandler med andre mennesker, og at dette kan hjelpe dem å bli mer selvbevisste. En terapeut som bruker kognitiv terapi, kan for eksempel bruke pasientens tolkning av hestens oppførsel og reaksjoner til å identifisere og endre negative tankemønstre.

Flere studier har vist at det å ha et kjæledyr kan være bra for både den psykiske og den fysiske helsen. Det kan du lese mer om her.

Forrige side Neste side