Nyhetsartikkel

Hest som terapi

Få gode studier på behandlingsmetoden

Hesteassistert terapi blir praktisert i en rekke land, men forskning på feltet er fortsatt på et tidlig stadie. I flere av studiene om hesteassistert terapi poengteres det at det er behov for flere studier.

Ann-Kern Godal forsket på hesteassistert terapi, og fortalte i dette intervjuet både om hvordan forskningen deres ble utført, og hvorfor det er vanskelig å forske på denne type terapi.

I analysen Kern-Godal ledet, som som ble publisert i 2015, fant forfatterne at personer som fulgte rusbehandlingsopplegg gjennom Stallen på Gaustad, hadde 8,4 ganger så høy sannsynlighet for å fullføre behandlingen, som de som fikk vanlig rusbehandling.

De fleste som bruker psykoterapi der hesten er en del av behandlingsopplegget, ser på det som en nyttig komplementær behandling. Det er altså ikke en en erstatning for eventuell annen nødvendig behandling.

Norske forskere har også sett nærmere på effekten av hesteterapi ved spiseforstyrrelser og funnet at slik terapi kan hjelpe. Funnene ble publisert i en vitenskaplig artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2012. På norsk kalles denne metoden "Hesteassistert relasjonsterapi" (HART).

Kilder

Referanser

  1. BBC News - Horse whisper therapy for Gwynedd teens www.bbc.co.uk
  2. PN Schultz, GA Remick-Barlow, L Robbins. Equine-assisted psychotherapy: a mental health promotion/intervention modality for children who have experienced intra-family violence. Health & Social Care in the Community 2007; 15 (3): 257-71. onlinelibrary.wiley.com
  3. Tartakovsky, M. (2008). Equine-Assisted Psychotherapy: Healing Therapy or Just Hype?. Psych Central. psychcentral.com
  4. Brandt C, . Equine-Facilitated Psychotherapy as a Complementary Treatment Intervention. The Practitioner Scholar: Journal of Counseling and Professional Psychology 2013. sdpsych.org
  5. Wilson K, Buultjens M, Monfries M. Equine-Assisted Psychotherapy for adolescents experiencing depression and/or anxiety: A therapist’s perspective. Clinical child psychology and psychiatry 2015. journals.sagepub.com
  6. Lee PT, Dakin E, McLure M. Narrative synthesis of equine-assisted psychotherapy literature: Current knowledge and future research directions. Health and social care in the community 2015. onlinelibrary.wiley.com
  7. Træen B, Moan KA, Rosenvinge JH. Terapeuters opplevelse av hestebasert behandling for pasienter med spiseforstyrrelser. Psykologtidsskriftet 2012. psykologtidsskriftet.no
  8. Oslo Universitetssykehus: Hesteassistert terapi oslo-universitetssykehus.no
Forrige side