Nyhetsartikkel

Hesten som terapeutikum

Ved bruk av hesten som terapeutisk verktøy kan barn og unge med adferdsproblemer bli bedre rustet til å løse utfordringer, og de får økt selvtillit og styrket selvbilde.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ifølge en artikkel som ble publisert i BBC-News i slutten av mars 20121, får enkelte ungdommer med adferdsproblemer nå opplæring i ”hestehvisking”, i et forsøk på å øke deres selvtillit og selvbilde. Barna blir oppfordret til å kommunisere med og knytte seg til hestene, og lære seg hvordan oppførselen deres påvirker dyrene.

Ifølge Equine Assisted Growth and Learning Association blir psykoterapi med bruk av hest (Equine-assisted psychoterapy) brukt til å behandle adferdsproblemer som ADD, rusmisbruk, spiseforstyrrelser, overgrepsproblematikk, depresjon, angst, problemer i forholdet til andre, og kommunikasjonsbehov.

Prosjektlederen sier til BBC at bruk av hest som et tiltak for å forandre oppførselen til unge med adferdsproblemer, er relativt nytt.

-Å bruke uttrykket ”hestehvisker” er litt svevende. Det handler først og fremst om hvordan kroppen, stemmen og til og med måten du puster på, kan påvirke et annet levende vesen, sier hun, og fortsetter: -Det er veldig nyttig for barn med adferdsproblemer å se en umiddelbar reaksjon på oppførselen sin, slik at de kan forandre den. Når de jobber med hester, må de være veldig forsiktige med hva de gjør, ellers vil ikke hesten komme bort til dem, sier hun.

15 vanskeligstilte og sosialt ekskluderte ungdommer, skal i et pilotprosjekt jobbe med hester og ponnier som er reddet fra mishandling.

Raskt effekt hos de yngste

Ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Health & Social Care in the Community, i mai 20072, er psykoterapi med bruk av hest en spesialisert form for psykoterapi, der hesten blir brukt som et terapeutisk verktøy. Denne modellen er utformet for å styrke selvfølelse og selvbilde, bedre kommunikasjon og samspill med andre mennesker, bli flinkere til å sette grenser, og fremme gruppesamhold.

Barn som opplever vold i familien, har høyere risiko for adferdsproblemer og psykiske sykdommer som angst, sinne, depresjon og selvmordstanker, tilbaketrekking, lav selvtillit og ADHD. Denne studien undersøkte effekten av psykoterapi med bruk av hest hos barn som var henvist til psykoterapi for ulike adferdsproblemer og psykiske problemer i perioden juni 2003 til januar 2005. Totalt var det 63 barn som fikk i gjennomsnitt 19 behandlingstimer med denne typen psykoterapi.

Resultat på the Childrens Global Assessment of Functioning (GAF) Scale ble fastslått før og etter behandling. Gjennomsnittlig resultat før behandling var 54, og etter behandling 62. Alle barna forbedret sine GAF-resultater, og det var en tydelig sammenheng mellom forbedring i GAF-resultat og antall behandlingstimer. De største forbedringene fant de hos de yngste barna. Barn i gruppen som hadde vært utsatt for misbruk og omsorgssvikt, hadde større forbedring, enn de som ikke hadde vært utsatt for slike belastninger. Forfatterne skriver at studien har vist at særlig yngre barn raskt får effekt av psykoterapi med bruk av hest som verktøy, men at det gjenstår å se hvordan langtidseffekten er.

Neste side