Nyhetsartikkel

Hesten som terapeutikum

Ved bruk av hesten som terapeutisk verktøy kan barn og unge med adferdsproblemer bli bedre rustet til å løse utfordringer, og de får økt selvtillit og styrket selvbilde.

Bruker barnets tolkning av hestens oppførsel

[imported]
[imported]

Ifølge PsychCentral fungerer slik terapi ved at terapeuten for eksempel bruker pasientens reaksjoner på hestens oppførsel til å forstå hvordan de samhandler med andre mennesker, og at dette kan hjelpe dem å bli mer selvbevisste. En terapeut som bruker kognitiv terapi, kan for eksempel bruke pasientens tolkning av hestens oppførsel og reaksjoner til å identifisere og endre negative tankemønstre.

Flere studier har vist at det å ha et kjæledyr kan være bra for både den psykiske og den fysiske helsen. Det kan du lese mer om her.