Nyhetsartikkel

Hesten som terapeutikum

Ved bruk av hesten som terapeutisk verktøy kan barn og unge med adferdsproblemer bli bedre rustet til å løse utfordringer, og de får økt selvtillit og styrket selvbilde.

Få gode studier på behandlingsmetoden

Det er få gode vitenskaplige studier som sier noe om effekten av psykoterapi ved bruk av hest. Blant studiene som er gjort, mangler det kontrollgrupper og randomiserte utvalg. Kanskje er det fordi det er vanskelig å måle effekten av slik behandling, spør forfatteren. Forfatteren viser flere ganger i artikkelen til Remuda Ranch i USA. De bruker psykoterapi med bruk av hest som en del av sitt behandlingstilbud av spiseforstyrrelser. Dette behandlingssenteret har høyest suksessrate i USA på behandling av spiseforstyrrelser.

De fleste som bruker psykoterapi med hesten som verktøy, ser på det som en nyttig komplementær behandling. Det er altså ikke en en erstatning for eventuell annen nødvendig behandling.