Nyhetsartikkel

Hesten som terapeutikum

Ved bruk av hesten som terapeutisk verktøy kan barn og unge med adferdsproblemer bli bedre rustet til å løse utfordringer, og de får økt selvtillit og styrket selvbilde.

Ny norsk forskning

Ifølge en artikkel som ble publisert i Dagbladet 2. april 2012, har norske forskere sett nærmere på effekten av hesteterapi ved spiseforstyrrelser, og funnet at slik terapi kan hjelpe. Funnene ble publisert i en vitenskaplig artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. På norsk kalles denne metoden "Hesteassistert relasjonsterapi" (HART).

Kilder

Referanser

  1. BBC News - Horse whisper therapy for Gwynedd teens www.bbc.co.uk
  2. PN Schultz, GA Remick-Barlow, L Robbins. Equine-assisted psychotherapy: a mental health promotion/intervention modality for children who have experienced intra-family violence. Health & Social Care in the Community 2007; 15 (3): 257-71. onlinelibrary.wiley.com
  3. Tartakovsky, M. (2008). Equine-Assisted Psychotherapy: Healing Therapy or Just Hype?. Psych Central. psychcentral.com
Forrige side