Nyhetsartikkel

Hesten som terapeutikum

Ved bruk av hesten som terapeutisk verktøy kan barn og unge med adferdsproblemer bli bedre rustet til å løse utfordringer, og de får økt selvtillit og styrket selvbilde.

Ifølge en artikkel som ble publisert i BBC-News i slutten av mars 20121, får enkelte ungdommer med adferdsproblemer nå opplæring i ”hestehvisking”, i et forsøk på å øke deres selvtillit og selvbilde. Barna blir oppfordret til å kommunisere med og knytte seg til hestene, og lære seg hvordan oppførselen deres påvirker dyrene.

Ifølge Equine Assisted Growth and Learning Association blir psykoterapi med bruk av hest (Equine-assisted psychoterapy) brukt til å behandle adferdsproblemer som ADD, rusmisbruk, spiseforstyrrelser, overgrepsproblematikk, depresjon, angst, problemer i forholdet til andre, og kommunikasjonsbehov.

Prosjektlederen sier til BBC at bruk av hest som et tiltak for å forandre oppførselen til unge med adferdsproblemer, er relativt nytt.

-Å bruke uttrykket ”hestehvisker” er litt svevende. Det handler først og fremst om hvordan kroppen, stemmen og til og med måten du puster på, kan påvirke et annet levende vesen, sier hun, og fortsetter: -Det er veldig nyttig for barn med adferdsproblemer å se en umiddelbar reaksjon på oppførselen sin, slik at de kan forandre den. Når de jobber med hester, må de være veldig forsiktige med hva de gjør, ellers vil ikke hesten komme bort til dem, sier hun.

15 vanskeligstilte og sosialt ekskluderte ungdommer, skal i et pilotprosjekt jobbe med hester og ponnier som er reddet fra mishandling.

Raskt effekt hos de yngste

Ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Health & Social Care in the Community, i mai 20072, er psykoterapi med bruk av hest en spesialisert form for psykoterapi, der hesten blir brukt som et terapeutisk verktøy. Denne modellen er utformet for å styrke selvfølelse og selvbilde, bedre kommunikasjon og samspill med andre mennesker, bli flinkere til å sette grenser, og fremme gruppesamhold.

Barn som opplever vold i familien, har høyere risiko for adferdsproblemer og psykiske sykdommer som angst, sinne, depresjon og selvmordstanker, tilbaketrekking, lav selvtillit og ADHD. Denne studien undersøkte effekten av psykoterapi med bruk av hest hos barn som var henvist til psykoterapi for ulike adferdsproblemer og psykiske problemer i perioden juni 2003 til januar 2005. Totalt var det 63 barn som fikk i gjennomsnitt 19 behandlingstimer med denne typen psykoterapi.

Resultat på the Childrens Global Assessment of Functioning (GAF) Scale ble fastslått før og etter behandling. Gjennomsnittlig resultat før behandling var 54, og etter behandling 62. Alle barna forbedret sine GAF-resultater, og det var en tydelig sammenheng mellom forbedring i GAF-resultat og antall behandlingstimer. De største forbedringene fant de hos de yngste barna. Barn i gruppen som hadde vært utsatt for misbruk og omsorgssvikt, hadde større forbedring, enn de som ikke hadde vært utsatt for slike belastninger. Forfatterne skriver at studien har vist at særlig yngre barn raskt får effekt av psykoterapi med bruk av hest som verktøy, men at det gjenstår å se hvordan langtidseffekten er.

Bruker barnets tolkning av hestens oppførsel

[imported]
[imported]

Ifølge PsychCentral fungerer slik terapi ved at terapeuten for eksempel bruker pasientens reaksjoner på hestens oppførsel til å forstå hvordan de samhandler med andre mennesker, og at dette kan hjelpe dem å bli mer selvbevisste. En terapeut som bruker kognitiv terapi, kan for eksempel bruke pasientens tolkning av hestens oppførsel og reaksjoner til å identifisere og endre negative tankemønstre.

Flere studier har vist at det å ha et kjæledyr kan være bra for både den psykiske og den fysiske helsen. Det kan du lese mer om her.

Våger å knytte seg til hestene

Dyrene bryr seg ikke om hvordan du ser ut, og barna våger å knytte seg til noen uten å risikere kritikk eller avvisning. Mange barn og unge i målgruppen har opplevd traumer som kan gjøre det vanskelig for dem å stole på andre og føle seg trygge. Det kan føre til at de er motvillige til å åpne seg for en terapeut og si hva de føler, eller de er kanskje ikke så flinke til å uttrykke seg. Å holde på med hestene kan føre til at de føler seg mer komfortable og trygge sammen med terapeuten.

Få gode studier på behandlingsmetoden

Det er få gode vitenskaplige studier som sier noe om effekten av psykoterapi ved bruk av hest. Blant studiene som er gjort, mangler det kontrollgrupper og randomiserte utvalg. Kanskje er det fordi det er vanskelig å måle effekten av slik behandling, spør forfatteren. Forfatteren viser flere ganger i artikkelen til Remuda Ranch i USA. De bruker psykoterapi med bruk av hest som en del av sitt behandlingstilbud av spiseforstyrrelser. Dette behandlingssenteret har høyest suksessrate i USA på behandling av spiseforstyrrelser.

De fleste som bruker psykoterapi med hesten som verktøy, ser på det som en nyttig komplementær behandling. Det er altså ikke en en erstatning for eventuell annen nødvendig behandling.

Ny norsk forskning

Ifølge en artikkel som ble publisert i Dagbladet 2. april 2012, har norske forskere sett nærmere på effekten av hesteterapi ved spiseforstyrrelser, og funnet at slik terapi kan hjelpe. Funnene ble publisert i en vitenskaplig artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. På norsk kalles denne metoden "Hesteassistert relasjonsterapi" (HART).

Kilder

Referanser

  1. BBC News - Horse whisper therapy for Gwynedd teens www.bbc.co.uk
  2. PN Schultz, GA Remick-Barlow, L Robbins. Equine-assisted psychotherapy: a mental health promotion/intervention modality for children who have experienced intra-family violence. Health & Social Care in the Community 2007; 15 (3): 257-71. onlinelibrary.wiley.com
  3. Tartakovsky, M. (2008). Equine-Assisted Psychotherapy: Healing Therapy or Just Hype?. Psych Central. psychcentral.com