Nyhetsartikkel

Hjelper det å gråte?

Ulike studier har vist forskjellige effekter av gråt. Studier der deltagere rapporterer om tidligere erfaringer viser at det kan bedre humøret, mens laboratoriestudier har vist at det forverrer humøret. I denne studien ønsket forfatterne å se nærmere på disse motsetningene.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien, som ble publisert i tidsskriftet Motivation and Emotion i august 20151, var designet for å evaluere en forklaring på disse motsetningene.

I innledningen til studien skriver forfatterne at mennesket er den eneste arten som har evne til å felle tårer på grunn av sterke følelser - en atferd som er vanlig i alle kulturer. Fenomenet har likevel blitt forsket lite på, og forståelsen av gråtens funksjon er fremdeles begrenset.

Humøret til 28 personer som gråt minst en gang mens han eller hun så en følelsesladd film, og 32 personer som ikke gråt da de så samme film, ble målt og sammenlignet før og like etter å ha sett en slik film (Livet er herlig - La vita è Bella, og Hachiko: A Dog`s Tale). Målingene ble gjort like før filmen startet, like etter at filmen var ferdig, 20 minutter etter at filmen var ferdig, og 90 minutter etter at filmen var ferdig. Målingene baserte seg på et standardisert spørreskjema.

Dårligere humør like etter

Rett etter at filmen var ferdig, var humøret hos de som gråt, dårligere, mens det var uforandret hos de som ikke gråt. Ved neste måling hadde humøret tatt seg opp igjen hos de som gråt, og ved den siste målingen var humøret likedan som det var før de så filmen. De som gråt, rapporterte at de var i bedre humør ved den siste målingen, enn de var på målingene som ble gjort før de så filmen.

Disse funnene kan forklare hvorfor folk opplever at det å gråte hjelper på humøret: De som gråter opplever større humørsvingninger, hvor humøret kort tid etter eksponeringen er litt dårligere enn det var. En så sterk bedring i humøret ser ut til - selv om du bare kommer tilbake til det humøret du hadde i utgangspunktet - å støtte hypotesen om at gråt har en rensende effekt.

Tar tid å justere

Resultatene gir en enkel forklaring på de varierende resultatene i tidligere studier: I laboratoriestudier ble humøret fanget opp like etter at man hadde grått. Som observert i den aktuelle studien, tar det deretter litt tid før humøret justerer seg, og så føler man seg i bedre humør enn man gjorde før filmen startet - noe som stemmer overens med de retrospektive studiene.

De som ikke gråt, opplevde ingen endringer i humøret etter å ha sett filmen.

Kilder

Referanser

  1. Gračanin A, Vingerhoets JJM, Kardum I,Zupčić, Šimić M. Why crying does and sometimes does not seem to alleviate mood: a quasi-experimental study. Motivation and Emotion 2015. link.springer.com