Nyhetsartikkel

Hjelper ungdom å møte motgang på en god måte

I denne artikkelen finner du lenker til gode informasjonsvideoer som viser hvordan man kan møte motgang og vanskelige situasjoner på en god måte, og en opplæringsfilm om temaet for fagpersoner som jobber med barn og unge.

Disse filmene er laget av Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) i samarbeid med Rådet for Psykisk Helse. Temaet for filmene er såkalte røde (negative) og grønne (positive) tanker, hvor fokuset er å få seerne til å bli mer bevisst nettopp dette - og velge de grønne tankene.

Det er tre filmsnutter for barn og ungdom, samt en opplæringsfilm for fagpersoner om hvordan verktøyet Psykologisk førstehjelp kan brukes i arbeid med barn og unge. Der er det særlig fokus på situasjoner fra skolehverdagen.

Psykologisk førstehjelp - opplæringsfilm

Den første filmen er en opplæringsfilm om Psykologisk førstehjelp for fagpersoner som arbeider med barn og ungdom. Filmen viser hvordan man kan bruke verktøyet Psykologisk førstehjelp i samtale med barn og unge, og prinsippene den bygger på i kognitiv atferdstilnærming:

Psykologisk førstehjelp - opplæringsfilm

Alle de tre filmene som vi har lenket til lenger nede i artikkelen, er filmer som handler om hvordan du kan bruke hjelpsomme tanker for å bli mer robust følelsesmessig, og slik bli bedre rustet til å takle motgang og vanskelige situasjoner på en god måte.

Frykt og røde og grønne tanker

Frykt og røde og grønne tanker

Å prøve og feile

Å prøve og feile

Like or not

Like or not

Handlingen i kortfilmene er dramatisering av hovedprinsippene i kognitiv atferdstilnærming.

– Barn og unge kan selv se filmene, og de kan også brukes i skoleklasser eller av andre som arbeider med barn og unge, sier Solrun Samnøy, prosjektleder ved RKBU Vest. Å lære å finne hjelpsomme tanker, kan gjøre barn og unge bedre rustet til å takle motgang og vanskelige situasjoner på en god måte.

Vil du vite mer?

Filmer om hjelpsomme og ikke-hjelpsomme tanker - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.