Nyhetsartikkel

Hva er et krisesenter?

Opplever du vold i nære relasjoner? Eller trenger du noen å snakke med? - Alle som føler de har behov, skal kunne benytte seg av krisesenteret - kvinner, foreldre med barn og menn. Dette er et lavterskeltilbud, sier daglig leder ved Krisesenteret i Nord-Trøndelag, Inger Lise Svendgård.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Et trivelig hus i et boligområde på Verdal: Krisesenteret i Nord-Trøndelag står åpent for den som trenger det. Og det er ikke alltid fysiske voldshendelser som er bakteppe når folk tar kontakt.

- Det er ofte dette folk tenker - det kan være vanskelig å definere seg som en bruker av et krisesenter, sier daglig leder ved Krisesenteret i Nord-Trøndelag, Inger Lise Svendgård.

- Dette er et lavtelskertilbud. Du skal alltid kunne komme hit for å få hjelp - uten henvisning og når som helst på døgnet, sier hun.

 

Hva er et krisesenter_.jpg
Noen trenger råd, veiledning og samtaler, mens andre trenger beskyttelse og et sted å bo. Alle foto: Ole Alexander Kirknes

Vold i nære relasjoner

Ofte er det mennesker som opplever vold i nære relasjoner som søker hjelp. Det kan handle om vold fra partner eller fra slektninger. Eldre mennesker kan oppleve vold fra egne barn. Senteret hjelper også mennesker utsatt for tvangsgifting, kjønnslemlestelse eller menneskehandel - særlig knyttet til prostitusjon.

- Det handler ikke bare om fysiske overgrep, men også psykisk vold, sjalusi, kontrollering og trusler. Opplever du noe av dette, er det god nok grunn til å kontakte et krisesenter, sier Svendgård.

- Vi opplever dessverre at noen venter altfor lenge før de tar kontakt og at de da kan ha levd i vanskelige livssituasjoner i flere år. Det er ofte lettere å ta tak i problemet om det ikke har vart så lenge, sier hun.

Krisesenter.jpg
Barn skal bli sett på som en selvstendig bruker av krisesenteret.
Neste side