Nyhetsartikkel

Hva er et krisesenter?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Svært ulike behov for hjelp

Et krisesenter kan hjelpe på mange ulike måter. Noen ønsker råd og veiledning på telefon, andre kommer til senteret for samtale. De ansatte på krisesenteret kan veilede videre alt etter behov - kanskje trenger den utsatte kontakt med politi, advokat, psykolog eller lege. Kanskje har vedkommende økonomiske utfordringer eller trenger hjelp til å skaffe seg ny bolig. Hvis brukerne ikke har kontaktet krisesenteret selv, er det gjerne slekt, venner eller annet hjelpeapparat som har tatt kontakt.

- Vi hjelper til på veien videre. Det er mange veier til målet, sier Svendgård.

I andre tilfeller trenger den utsatte beskyttelse og et sted å bo.

På krisesenteret kan man oppholde seg og bo til situasjonen endrer seg, eller man finner en løsning.

Krisesentret har altså både beboere og dagbrukere. Dagbrukere har ikke behov for et botilbud, men de ønsker kanskje samtale, hjelp, veiledning og formidling av kontakt til hjelpeapparatet. Mens beboeren har kortere eller lengre opphold ved senteret. 

- Vi kartlegger hver enkelt situasjon, og behovet for hjelp er svært ulikt, sier Svendgård.

I tillegg til å være et oppholdssted i en midlertidig, akutt fase, er også forebygging av ny vold, og hjelp i en ny livssituasjon sentralt.

Forrige side Neste side