Nyhetsartikkel

Hvordan stresse mindre

Stress og negative tanker kan fort ta overhånd. Disse rådene kan hjelpe deg å håndtere stress og gjøre hverdagen bedre.

Alle opplever stress og tunge dager iblant, det er en del av livet. Men mye stress kan påvirke både kropp og sinn. Det kan gi fysisk ubehag som muskelspenninger, smerter i nakke, skuldre og rygg, hodepine og magetrøbbel. I tillegg kan det gi søvnproblemer, gjøre det vanskeligere å konsentrere seg, føre til at man lettere føler seg trist, skyldbetynget, sint, sliten og fanget i negative tankesett.

Dessverre kan det også forstyrre hyggelige aktiviteter som vanligvis gir glede og overskudd.

Les også: Helsegevinst av lykke

Vær i nuet

Verdens helseorganisasjon beskriver i heftet Doing what matters in times of stress, en rekke tiltak som kan motvirke de negative følelsene. Et viktig poeng er å være i nuet og fokusere på det du gjør der og da. Det kan føre til at du får det bedre, det kan være positivt for forholdet ditt til andre, og det kan bedre kvaliteten på oppgavene du jobber med.

Å være i nuet kan kanskje virke som en utfordrende oppgave dersom du sliter med stress og bekymringer. Da kan det være lurt å bryte det ned i mindre oppgaver. Dersom de negative tankene kommer mens du snakker med en venn, ta aktivt avstand fra tankene. Fokuser på noe enkelt. Det kan være ansiktsuttrykket til vennen din, smaken på kaffen, følelsen av bordplaten under hendene. Pust godt ned i magen. Se deg rundt. Hva kan du se? Denne type øvelser fjerner ikke alle negative tanker og bekymringer, men de hjelper deg å være i nuet, med familie og venner, slik at du kan få med deg verdien og helseeffekten av det.

For nøyaktig innføring i guiden - følg denne lenken til WHO sine nettsider.

Når vi er engasjerte i livet, vier oppmerksomhet til andre og fokuserer på det vi gjør, håndterer vi stress bedre.

Vær snill med deg selv

Mange er ikke snille med seg selv når de er i en vanskelig situasjon. Vær oppmerksom på hva du forteller deg selv. Anerkjenn at dette er en negativ og lite hjelpsom tanke og ta avstand fra det ved å være i nuet. Hva er det du ser? Hva hører du?

Å tenke over hva du har å være takknemlig for, og å gjøre noe fint for andre, vil også hjelpe deg. Vær snill med andre som strever. Vær oppmuntrende, og lytt. I en studie der deltagerne var barn i 9-11 års alderen, konkluderte forskerne med at å gjøre snille ting mot andre gir bedre selvfølelse og øker populariteten blant jevngamle

Å være lykkelig er en tilstand som kan defineres bredt. Derfor bruker fagpersoner ofte begrepet subjektivt velvære. To viktige faktorer som inngår i subjektivt velvære, er at man opplever flere positive enn negative følelser, og at man er tilfreds med livet. Med andre ord er ikke lykke en tilstand med konstant oppstemthet.

Råd for å oppnå mer glede og mindre stress:

Kilder

Referanser

  1. WHO: Doing what matters in times of stress www.who.int
  2. NHS: 5 steps to mental wellbeing www.nhs.uk
  3. Psychology Today: 10 simple ways to find happiness. Forfatter: Barton Goldsmith nhi.no
  4. VeryWell Mind: What is happiness Forfatter: Cherry K nhi.no