Nyhetsartikkel

Hvorfor er trening bra ved depresjon og stress?

Det er godt kjent av fysisk aktivitet har en gunstig effekt på hjernen ved blant annet depresjoner og stress. Men hvorfor er det slik?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det har forskere ved Karolinska Institutet i Sverige forsøkt å finne svar på.

Rent nevrobiologisk er det usikkert hva en depresjon er. Forskerne i dennes studien har forsøkt å finne en forklaring på hva som skjer biokjemisk når trening beskytter hjernen mot skader forårsaket av stress.

Forskerne har utført undersøkelser på mus. Studien, som ble publisert i tidsskriftet Cell i 2014, viser kort fortalt at når muskler er i aktivitet, blir blodet renset fra et stoff som dannes ved stress - og som er skadelig for hjernen. De fant ut at trente muskler produserer et enzym som renser kroppen for skadelige stoffer. Muskelfunksjonen i denne sammenhengen minner derfor om funksjonen til nyrene eller leveren.

- Vi har beskrevet en ny mekanisme som finnes i musklene, og som påvirker depresjon. Det er mulig at man kan utvikle nye medikamenter rettet mot denne mekanismen. Det som er klart nå, er at økt fysisk aktivitet kan øke motstandskraften mot depresjon, sier Mia Lindskog til NHI.no. Hun er forsker ved Institutt for nevromedisin ved Karolinska Institutet.

Forsøk på mus

Mange kan få psykisk sykdom i løpet av livet. Faktisk viser tallene at halvparten av oss kan få behov for behandling for en psykisk lidelse. Forskere har lenge ment at fysisk aktivitet bidrar til å opprettholde og forbedre vår psykiske velvære på en rekke måter. Det er godt kjent at trening kan virke positivt for mennesker med milde depresjoner - og på samme måte være med å forebygge depresjon og angst. Årsaken til dette kan være at fysisk aktivitet gir kjemiske endringer i hjernen, som har en positiv innvirkning på humøret vårt. Mens noen forskere tror trening bidrar til bedre velvære fordi det gir en følelse av større selvtillit, selvkontroll og evne til å gripe utfordringer.

Forskerne bak den svenske studien ønsket altså å finne mer ut om hvorfor fysisk aktivitet har en beskyttende effekt ved stress og depresjoner.

Les også: Psykologisk stress og sykdom

Til nettstedet forskning.se forklarer forfatterne at de brukte mus avlet fram med høye nivåer av proteinet PGC-1A1 i musklene. Dette er et protein som øker i musklene og styrker dem ved fysisk aktivitet. Disse musene var derfor født med trente muskler.

Både normale mus og musene med høye nivåer av PGC-1A1 i musklene, ble utsatt for stress i fem uker - som høye lyder og blinkende lys. Etter de fem ukene hadde de normale musene utviklet en depressiv adferd, men musene med trente muskler hadde ingen slike symptomer.

Les også: Kan fysisk aktivitet gi en bedre aldring?

Neste side