Nyhetsartikkel

Hvorfor føler vi sjalusi?

Sjalusi er ikke bare et grønnøyd monster, men også en naturlig del av parforholdet. For hva er egentlig sjalusi, og hva forårsaker denne følelsen?

Egentlig er det jo den mest naturlige følelsen av dem alle: du har en tett og nær relasjon til en annen person. For dette mennesket er du unik og spesiell, og du er redd for å bli avvist eller forlatt. Enkelt forklart er det dette som er følelsen av sjalusi.

Men det går også an å komplisere det noe, og se på de bakenforliggende årsakene. Det er derfor vi har oppsøkt evolusjonspsykolog og professor Leif Edward Ottesen Kennair (bildet) ved NTNU.

ottesen

Han mener det er to typer sjalusi.

Den ene typen er de vonde følelsene og de negative tankene som oppstår når man er blitt utsatt for svik eller ubehag - for eksempel utroskap. Det fører til usikkerhet om det vil skje igjen og tanker om at partneren vil forlate deg - at du mister eksklusiviteten.

Men sjalusi har også en annen form - den sykelige sjalusien som er en sterk og overdreven redsel for at noe har skjedd eller vil skje i framtiden.

- Dette kan være vrangforestillinger, eller paranoide trekk. Folk som er sykelig sjalu grubler mye og bekymrer seg mye, sier Kennair.

Kjønnsforskjeller

Men vi er ikke sjalu uten grunn.

Det er her evolusjonspsykologien kommer inn. Og da må man snakke om kjønn.

For mennesket er en av få pattedyrarter der hannen investerer i avkommet sitt. Altså: bryr seg om, bruker tid og viser omsorg for barna. Sjimpansene gjør ikke det. De har ingen parforhold og hannen investerer ikke i avkommet.

- De lever i en setting uten sjalusi med ulike partnere. Men hos oss bruker far tid og krefter på sine barn. Han er med og oppdrar barnet, og derfor er det viktig for ham å vite at han faktisk er barnets far, sier Kennair.

For kvinnen lønnet det seg å ha en partner som nettopp bido i barneoppdragelsen. Det er endel som står på spill - og sjalusien blir en del av spillereglene.

I lys av dette er vi temmelig enkle: vi har forsvarsmekanismer som beskytter mot trusler som kan redusere reproduksjon. Derfor kan vi forvente at menn reagerer negativt på seksuell utroskap. For kvinner har noe å tjene på være utro - nemlig bedre gener fra en annen mann som ikke skal oppdra barnet. Kvinnen vet hun er mor til barnet, mannen vet ikke om han er faren. Det forventes derfor at kvinner ikke reagerer på seksuell utroskap på samme måte som en mann.

Men kvinnen har også et dilemma: det vil lønne seg for henne at mannen investerer tid og ressurser i barna - siden barna da trolig vil klare seg bedre. Mannen kan velge andre kvinner og deres barn - det er en trussel for henne i forholdet. At han prioriterer andre, skaper sjalusi hos henne.

- Og forskningen viser faktisk at kvinner reagerer i større grad enn menn på emosjonell utroskap, sier Kennair.

Studier fra NTNU i Trondheim som Kennair har vært involvert i, har studert nettopp emosjonell og seksuell utroskap.

- Det virker også til at kjønnsforskjellene er større i Norge enn i andre land når det kommer til hvordan vi reagerer på ulik utroskap. Vi ser at kvinner er litt mer sjalu enn menn, særlig emosjonelt. Og i Norge er kvinner litt mer emosjonelt sjalu i forhold til menn enn i andre land. Det kan ha med likestilling å gjøre – vi forventer høyere investering fra menn i barna. Så kulturen påvirker biologien, sier Kennair.

Neste side