Intervju

Hypnose i behandling

Effektiv metode

- Når er det effektivt å benytte hypnose?

- Hypnose kan være aktuelt å benytte blant annet mot angsttilstander, depresjon, fobier, avhengighet som snusing og røyking, vektreduksjon, smertebehandling, søvn, stresstilstander, tannlegefrykt, tvang og tvangstanker, irritabel tarm (IBS) og enurese (sengevæting), forteller Arfeldt.

- Hvorfor er det hensiktsmessig å være i denne tilstanden hvis man for eksempel skal slutte å røyke?

- Når vi slapper av i en hypnotisk tilstand, er vi mer mottakelig og er mer åpen. Er vi redd, er vi i forsvarmodus, er mer på vakt og påpasselig. Men slapper vi av, vil vi få et bedre utgangspunkt for å forestille oss et positivt utfall, sier han.

- Studenter med eksamensangst kan komme hit allerede tidlig i semesteret og være svært redd for kommende eksamen. Og har mange skremmende tanker og forestillinger knyttet til dette. Arbeidet blir da å stimulere til å åpne opp for andre og mer positive og mestringsfylte assosiasjoner. I en hypnotisk tilstand er man mer friere i tankegangen og mer åpen og fleksibel til å seg for seg et positivt utfall, sier Rugset.

Arfeldt supplerer: - Vi har innebygde vaner, mønster og uvaner. Det er vanskelig å endre vanene, for de er innlærte og automatiserte. Hvis du er redd for å fly, hjelper det ikke å si at det er ufornuftig og lite rasjonelt å være det. Men med hypnose kan du fjerne forsvarsverket mot å gå inn til de automatiske vanene og den læringa som har foregått en gang. Hypnose er nøkkelen eller passordet for å åpne opp og få tilgang til det som en gang ble lært. Når du får den tilgangen, kan behandlere komme inn med suggesjoner og endre på det som er tillært – du kan få til en relæring, sier han og gir et eksempel:

- Hvis psykologen behandler en person med flyskrekk, kan behandlerens suggesjoner handle om at pasienten skal kjenne ro når flyet rister eller durer, og at lyden av flapsen som trekkes inn skal gi en følelse av trygghet for at flapsen virker som den skal. Dette skal bli til ny læring og en sannhet, en del av den nye kunnskapen som pasienten kan bruke ved neste flytur.

- Mye av dette handler om etablerte assosiasjoner og forventninger til en situasjon:
Ved hjelp av hypnose etableres det nye forventinger. Sånn gjør vi det med eksamensangst også: vi etablerer nye forventinger slik at studenten ikke kun har skrekkscenarier å spille på når eksamen nærmer seg – men heller mer mestringsnære forestillinger, sier Rugset.

Hypnose 2.jpg
Barn har gjerne lett for å forestille seg ting, og er derfor ofte gode hypnotiske subjekter. - I en hypnotisk tilstand er man mer friere i tankegangen og mer åpen og fleksibel til å seg for seg et positivt utfall, sier Arild Rugset.
Forrige side Neste side