Intervju

Hypnose i behandling

Angt og uro

Rugset forteller at et menneske som er redd og engstelig har lett for å lage seg skremmende scenarier – indre visuelle bilder om det forferdelige som kan skje for eksempel på eksamen.

- I behandling arbeider vi derfor med å endre disse forventningene til mer trygge og mestrende forestillinger, sier han.

- Vi har et selvstyrt nervesystem i kroppen som både girer oss opp og ned. Den ene er stressdelen av nervesystemet - det sympatiske nervesystemet. Det andre er det parasympatiske - som får oss til å slappe av. For de som har angst, er bekymret eller stresset, er det ofte aktuelt å hjelpe dem med å finne indre ro – de har kanskje ikke kontakt med den delen hos seg selv, sier han.

Under hypnosen vil enkelte slappe veldig godt av. Dette kan være et mål i seg selv, og dermed kan du bruke hypnose til å skape vaner de selv kan jobbe med. Og her er vi inne på det som kalles selvhypnose: vi kan lage en lydfil som pasienten kan høre på og kan få enkle øvelser der de kan klare dette selv etterhvert, sier Rugset.

- Hvordan kommuniserer behandler og pasient under hypnosen?

- Når man er i hypnotisk tilstand, kan man godt kommunisere på vanlig måte. Men man kan også avtale på forhånd at man kommuniserer med for eksempel fingerbevegelser. Da kommuniserer pasienten med terapeuten gjennom å løfte fingrene, sier Arfeldt.

Forrige side Neste side