Intervju

Hypnose i behandling

Myter og sirkus

Det er en rekke myter knyttet til hypnose.

- De fleste kjenner hypnose gjennom underholdnings-TV. Og det er ingen som kommer til behandling og vil hoppe som en kanin ute i gangen. Så vi må avlive noen myter, sier Rugset.

En vanlig myte er å blande dette med sirkusvarianten: en setting der det framstilles som at en person har styring og en annen er viljeløs og gjør hva som helst den får beskjed om.

- Og dette er langt unna klinisk hypnose. Snarere opplever folk mer kontroll under en hypnosesesjon. Det er ingen magi vi snakker om, vi bruker bare de evnene folk har til å leve seg inn i noe, øker mestringsfølelsen og oppmerksomhet, sier han.

- Kan pasienten bli redd i en hypnosesituasjon?

- Ja, man kan bli det, men det er ganske sjelden. Man kan blant annet bli overrasket av den sterke effekten av hypnose, så derfor informerer vi pasienten godt på forhånd om hva som kan skje. Man kan også bli aktivert når man arbeider med vonde erfaringer/traumer, men typisk er det at minnene vekker mindre angst i en avslappet hypnotisk tilstand. Men det er viktig å huske på at hypnose ikke handler om at behandleren tar kontroll fra folk, snarere opplever pasienten mer mestringsfølelse og trygghet.

Psykologene forteller at generelt er hypnose i forhold til barn anvendelig, de har gjerne lett for å leve seg inn i forestillinger.

- Ei mor kom til meg med sin datter på sju år, hun var ikke psykotisk eller psykosetruet, men hadde mange stemmer i hodet som fikk henne til å gjøre ting, og jenta ble sliten av det. Moren ville at datteren skulle få hypnosebehandling, forteller Arfeldt.

- Under hypnosen fikk vi til en forestilling om at stemmene skulle «flytte ut» av hodet hennes, at de skulle flytte til noen trær i nærheten. Og stemmene flyttet ut for godt. Jenta var ikke psykotisk, det var mer tvangspreget. I dette tilfellet var det hypnose som åpnet opp. Jeg kunne komme inn og gi nye bilder og forestillinger, og det var mulig å organisere en utflytting, sier han, og forteller at folk som ønsker hypnose, gjerne er ganske fortvilet over at de ikke får løst utfordringene sine. Det er gjerne det siste de prøver.

- Det viser kanskje styrken i hypnosen. Når en del andre behandlinger må gi tapt, står hypnose igjen som noe som ofte virker. Ikke bestandig, men det viser potensen i det, sier Arfeldt.

Forrige side