Nyhetsartikkel

Kan musikk redusere stress?

Å lytte til musikk når du er stresset, kan både virke avslappende og gi bedre humør.

En studie publisert i JAMA Network Open1 i januar 2023 har undersøkt hvordan musikk kan virke på oss i stressede situasjoner. 

Forskerne rekrutterte deltagere i tiden under restriksjonene som gjaldt i starten av koronapandemien - altså streng sosial distansering og pålegg om å holde seg hjemme.

Les også: Musikk er bra for hjertet

Konkrete bevis

Forskerne skriver at stress over tid, kronisk stress og nedsatt humør har vist seg å være viktige risikofaktorer for psykiske og somatiske lidelser.

Forskning som er gjort tidligere, har antydet at det å lytte til musikk kan midlertidig redusere stress. Men forskerne påpeker at de fleste slike studier er tverrsnitt eller retrospektive studier, og at det er mange faktorer som kan påvirke resultatene.

I denne aktuelle studien har forskerne forsøkt å finne mer konkrete bevis på de psykiske helsemessige fordelene ved å lytte til musikk.

Les også: Bedre med musikk

Styrer humør og stress

Deltagerne ble rekruttert fra Østerrike og Italia. Studieperioden var de tidlige dagene under pandemien - på den tiden da man ble bedt om å holde seg hjemme, bedrifter stengte og mange følte på frykt og stress.

Deltagerne skulle benytte en app på telefonen. I appen skulle de 711 voksne deltagerne registrere hvilke vaner de har med å høre på musikk. De skulle også registrere stressnivået og humøret sitt i denne appen. Dette skulle gjøres fem ganger daglig.

Forskerne skriver i sin konklusjon av funnene de har gjort tyder på at musikklytting var et gunstig verktøy for stress og styring av humøret under pandemien.

Da forskerne analyserte resultatene, fant de ut at det er en sammenheng mellom å senke stressnivået og det å lytte til musikk. Særlig var dette tilfelle hvis musikken var oppløftende og glad. Munter musikk forbedret deltagernes humør over tid. De av deltagerne med høyt kronisk stressnivå, var den gruppen som rapporterte om flest fordeler ved å høre på musikk - noe forskerne ikke hadde forventet på forhånd. 

Les også: Brakkesyke

Påvirker minner og engstelse

Forskerne fant også at virkningen av å lytte til musikk over en periode kan påvirke minnene våre. I tillegg: De av deltagerne som hørte på munter musikk under nedtegningen, følte seg mindre engstelige etter at det hele var over enn de andre deltagerne.

Forfatterne bak studien skriver at musikk som terapi er lett tilgjengelig og nesten uten kostnader. Det er populært på tvers av kulturer og aldersgrupper. Derfor kan musikklytting ses på som et lavterskeltilbud for å forbedre helse og velvære i krisetider

Men de understreker også at funnene må tolkes i lys av at studien har flere begrensninger. Blant annet på grunn av at dette er en observasjonsstudie og ikke kan bevise sammenhengen mellom musikk, stress og humør. 

Les også: Musikk og meditasjon - bedrer hukommelsen

Kilder

Referanser

  1. Feneberg A, Sitjovic A, et.al. Perceptions of Stress and Mood Associated With Listening to Music in Daily Life During the COVID-19 Lockdown. JAMA Network Open 2023. jamanetwork.com
  2. Bob Yirka, Study shows that listening to music during stressful times can boost your mood and reduce stress, Medical Xpress medicalxpress.com