Nyhetsartikkel

Kan riktig tarmflora forebygge angst?

Temaside om Korona

Behov for flere studier

Ifølge en studie publisert i ACS Chemical Neuroscience kan særlig tarmbakterier spille en nøkkelrolle i mange viktige prosesser knyttet til helse og sykdom, via aktiviteten til tarm-hjerne-aksen. Dette kan muligens bidra til sykdommer som autisme, Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, depresjon og angst.

Tradisjonell behandling for nevrologiske sykdommer kan også endre tarmens mikrobielle sammensetning, noe som kan påvirke responsen på behandling og forårsake bivirkninger.

I en annen studie - denne i Frontiers in Psychiatry i 2018, skriver forfatterne at ulike sammensetninger av bakterier i tarmen kan endre symptomer på stemningslidelser, mens stemningslidelser i seg selv kan endre sammensetning av bakteriefloraen. Ved å analysere studier om prebiotika, probiotika og antibiotika, kan vi ikke bare ytterligere vise at det er en sammenheng mellom tarmfloraen og stemningslidelser, men også finne at det å gi slik behandling kan lette depresjons- og angstsymptomer, og slik gi alternative behandlingsstrategier, skriver de. Forfatterne understreker at de fleste studier så langt er basert på dyremodeller, bare noen få er med mennesker. I fremtiden er det behov for flere studier på mennesker.

Forrige side Neste side